[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Det kinesiske flådebesøg består af 3 flådefartøjer og ca. 800 personer. Besøget kommer i forlængelse af det dansk-kinesiske flådesamarbejde i forbindelse med fjernelse af kemiske våben fra Syrien (Operation RECSYR) samt anti-piraterioperationer ud for Afrikas Horn, og er led i det militære samarbejde mellem Danmark og Kina fokuseret omkring maritimt og akademisk samarbejde samt fredsbevarende samarbejde.Under besøget vil de kinesiske søfolk blandt andet få mulighed for at opleve dansk kultur og det danske samfund, ligesom de vil have lejlighed til at mødes med danske kolleger.

Besøget i Danmark er led i en større besøgsrække, hvor de kinesiske flådefartøjer efter at have været indsat ved Afrikas Horn blandt andet også besøger Finland, Sverige, USA og Australien, inden de returnerer til Kina.