[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando

Da de to forskere fra GEUS, Danmarks og Grønlands geologiske undersøgelser, steg om bord på inspektionsfartøjet Knud Rasmussen i Thule i sommeren 2014, havde de et beskedent håb om at få bare en enkelt komplet prøvekerne fra havbunden i Inglefield Bredningen. 14 dage senere stod 25 to meter lange borekerner med mudder klar til at blive fragtet til laboratoriet i København.

- Skibet og besætning var en stor hjælp. De sænkede borehovedet 3-500 meter ned i al slags vejr. Når der var skader på vores udstyr, reparerede de det. Og de forbedrede endda prøveudstyret, så vi fik bedre borekerner, fortæller forskningslederen fra GEUS, Naja Mikkelsen.På broen sørgede navigatørerne samtidig for at GPS-plotte prøvernes position på et kort, så forskerne efterfølgende i detaljer kan se, hvor i den mere end 100 kilometer lange bredning de enkelte prøver stammer fra.

Her i februar er de 25 borekerner kommet til København, og laboratoriet er gået i gang med at analysere for et væld af data. De to meter lange mudderkerne kan bl.a. fortælle, hvordan klimaet har udviklet sig de seneste 4.500 år, om nedbør, om storme osv. Vel og mærke de 4.500 år hvor området mellem Thule og Nare Strædet har været beboet.

- Forskningsresultaterne indgår i en stor international  undersøgelse af hvordan klima og natur har påvirket livet og økonomien for befolkningen i Arktis, det såkaldte ICE-ARC projekt, fortæller Naja Mikkelsen.

Forkortelsen står for “ Ice, Climate, Economics – Arctic Research on Change”. 
På GEUS hjemmeside kan man læse mere om tilknytningen til ICE-ARC.