[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Af interviewet med forsvarschefen og en række eksperter i Jyllands-Posten den 13. marts 2015 kan man få det indtryk, at Forsvaret er i gang med at forberede sig på en mulig konflikt med Rusland eller på at skulle forsvare Kongerigets arktiske område. Det er ikke tilfældet.

- Den omstilling vi er i gang med, handler ikke om konkrete lande. Omstillingen skal ruste Forsvaret til bedre at kunne håndtere flere typer af konflikter, end vi kan i dag, siger forsvarschef, general Peter Bartram.

- De seneste mange år har vi fokuseret vores ressourcer og uddannelse på at understøtte de store missioner i fortrinsvis Irak og Afghanistan. Nu arbejder vi på at geare Forsvaret, så vores taktikker, enheder, materiel mv. gør at vi er bedre forberedte på og klar til at håndtere også andre eventuelle trusler og opgaver, som måtte opstå, siger forsvarschefen.

- Det er endvidere vigtigt for mig at understrege, at vi ikke er i gang med en militarisering af Arktis. Det vi i Forsvaret har fokus på i forhold til Arktis, er at træne i at kunne operere under de ekstreme klimatiske vilkår, så en Arktisk Beredskabsstyrke fleksibelt og efter behov kan indsættes, fx til støtte for Politiet eller ved større ulykker, siger forsvarschef, general Peter Bartram