[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og fotos: Kaptajn Niels Brandt, Public Affairs Officer, Danske Division

The game is on! – Øvelse Trident Jaguar begynder halvfems dage inde i krisen. Oprørslederen Gaston Plahn har annekteret Kalmarprovinsen i den østlige del af det opdigtede land, Arnland. Oprørsbander huserer i landet og fremtvinger uroligheder. Chefen for Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), generalløjtnant Tim Evans, har accepteret et interview med den internationale nyhedskanal ”World News of Today”, hvor han gør tingene helt klart for Gaston Plahn.

- ASAF (Arnland Security Assistance Forces) styrkerne har et solidt mandat til at operere i Arnland. Vi er en koalition af 28 nationer, som er her for at sikre situationen, udvide partnerskabet og medvirke til at skabe tryghed og velstand i landet. En velstand, som befolkningen har fortjent, indleder generalløjtnant Tim Evans sit interview.

- Gaston Plahn må forstå, at vi ikke accepterer hans retorik, og at annekteringen af Kalmarprovinsen er ulovlig. Derfor skal han få sine terrorister til at nedlægge våbnene og trække sig tilbage til deres lejre. I øjeblikket har vi trænet 80.000 Arnland soldater, og vi fortsætter med at stramme grebet om situationen. Gaston Plahn må også forstå, at han skal til forhandlingsbordet, så denne konflikt kan løses på en demokratisk måde, afslutter generalløjtnant Tim Evans.

Generalen er parat til at omsætte ordene til handling. En beføjelse han har fået gennem sit mandat udstukket af det internationale samfund under forhandlinger med FN, NATO, EU og Arnland.

Det er i det scenarium, Danske Division opererer under Trident Jaguar. I det store lokale i Joint Warfare Centre fører Danske Division sine imaginære brigader med over 28.000 mand, hvor operationen er under udvikling. Divisionens brigader har været fordelt rundt om i Arnland, hvor de har overvåget hvert deres ansvarsområde. I Danske Divisions hovedkvarter under øvelsen arbejder major Nicolai som chef for divisionens Fires and Influence sektion. En sektion med speciale i udpegning af mål og tilrettelæggelse af udbredelsen af informationer. Dens virkemidler er dels kinetiske midler, som artilleri, og dels ikke-kinetiske midler, som informationsoperationer.

- Placeringen af brigaderne er ikke tilfældig. Under denne type operation er det vigtigt at sende troværdige signaler, der ikke efterlader modstanderen i tvivl om, at man er parat til at anvende sine militære magtmidler. ARRCen og dermed divisionen er med andre ord klar til at bruge ”damphammeren”, forklarer major Nicolai.

- Det vigtige ved denne type operation er dog, at modstanderen indser, at han ikke kan stille noget op imod os, og at han derfor bedst vælger forhandlingens vej. Det er det, der er strategien, afslutter Major Nicolai.

Alt har dog ikke været lutter signaler. I Arnland er der terrorceller, som udfører angreb og terrorhandlinger mod den almindelige civilbefolkning i Arnland, alt sammen under kommando af Gaston Plahn. Derfor har der været behov for at stramme garnet om Kalmarprovinsen, som Gaston Plahn kontrollerer. Samtidig har det været nødvendigt for ARRCen at planlægge et angreb mod Øland, som befinder sig lige øst for Kalmarprovinsen. Øen er hovedsæde for uddannelse af terrorister og indsmugling af våben.

Danske Division er derfor i færd med at gennemføre en større vildledningsmanøvre. I divisionen sidder major Mikael med ansvar for ”situational awareness”. En position, der sikrer, at det taktiske operationscenter og Combat Service Support Centre er på omgangshøjde med den aktuelle situation.

- Operationen går ud på, at angribe Øland. Samtidig skal vi sikre os, at modstanderen ikke er klar over, at det er under opsejling. Derfor bliver der flyttet mindre enheder til et sted af mindre betydning, mens brigaderne samles et andet sted for at gøre sig klar til selve angrebet, forklarer major Mikael, inden han fortsætter sit arbejde.

Ved Danske Division er tempoet højt, mens der bliver udarbejdet og justeret planer for både de igangværende og de kommende operationer. Divisionschefen, oberst Claus Wessel-Tolvig, ser det som en god træning for stabsofficererne.

- Det er en interessant udfordring for stabsofficererne at samarbejde med ARRCens mange led. Samtidig bringer det kompetencerne op på et højere stade, forklarer oberst Claus Wessel-Tolvig.

- Størrelsesforholdene mellem divisionens og ARRCens hovedkvarterer er betydelige. Det taktiske operationscenter ved divisionen tæller for eksempel otte mand, mens det tilsvarende led ved ARRCen er på 75. Divisionens efterretningssektion tæller seks mand, mens modparten ved ARRCen er på 110 mand. Det undrer derfor ikke, at tempoet ved divisionen er højt, når den skal ”fodre” ARRCens led, der alle er sultne som krokodiller. Ind imellem får de også lunser, der er så store, at de er nødt til at tygge grundigt på dem, afslutter divisionschefen med et smil.

Krokodillefodringen fortsætter ugen ud med ENDEX fredag den 15. maj.