[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Pernille Kroer, Kommunikationssektionen

I fyrre år under Den Kolde Krig havde danske orlogsskibe radaren vendt mod øst. Men folketingsbeslutningen den 31. august 1990 stak en ny kurs for den danske flåde. Bevogtningen af de danske farvande mod Østblokken blev i stort omfang afløst af operationer uden for Danmarks grænser. For første gang siden flådens sænkning i 1943 blev søværnet sendt i krig, da korvetten Olfert Fischer for 25 år siden stævnede ud fra Holmen mod Den Arabiske Golf. Den danske korvet skulle indgå i FNs blokade mod Irak under den første Golfkrig. Først efter 368 dage var Olfert Fischer hjemme igen.Operationsofficer og siden skibschef på Olfert Fischer, kommandørkaptajn Gustav Lang, var med:

- Det var helt enestående og banebrydende for dansk selvopfattelse, at vi var sammen med FNs medlemslande i en international operation. Vores fælles opgave var at kontrollere og overvåge skibsfarten og senere også flytrafikken i Den Arabiske Golf, fortæller Gustav Lang. Erfaringerne fra deltagelsen i den første Golfkrig var gode, og siden har danske flådeskibe ofte været udsendt i internationale operationer.

- For eksempel under Operation Sharp Guard i Adriaterhavet, hvor korvetterne Niels Juel, Peter Tordenskiold og Olfert Fischer var udsendt på skift i tre måneder fra 1992 til 1996. Og Sharp Guard var bestemt ikke for tøsedrenge. Der var trusler mod flådeskibene fra ex-Jugoslaviske jagerfly, siger Gustav Lang.

Korvettens udsendelse for 25 år siden markerede starten på et skift fra lokalt til globalt forsvar, og siden da har søværnet været indsat i en lang række internationale flådeoperationer i Mellemøsten, Middelhavet og ud for Afrikas Horn. I dag afsejlede Absalon mod Aden Bugten for at bekæmpe pirateri frem til jul.

Forsvarets TV besøgte Olfert Fischer i Golfen og lavede dokumentaren "Operation Faraway" i samarbejde med Kanal 2.  Hele udsendelsen kan ses på forsvaret.tv, her et klip, hvor operationsofficer i O-rummet er den nuværende kontreadmiral og chef for Forsvarsakademiet Nils Wang.