[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

Nu er det igen tid til julefrokost. For mange er det ikke kun ensbetydende med god mad og hyggeligt samvær med kollegerne. Julefrokosten er også en dag, hvor der bliver indtaget øl og snaps sammen med julemaden, og hvor mange derfor bør lade bilen stå.


For at sikre, at ingen at forsvarets medarbejdere falder for fristelsen til at køre hjem fra julefrokost i beruset tilstand gennemfører Militærpolitiet i løbet af december i lighed med tidligere år en større julefrokostkampagne, hvor soldaterne med de røde baretter vil være til stede på en række af Forsvarets etablissementer i forbindelse julefrokoster.

- Indtagelse af større mængder alkohol medfører ofte forringet dømmekraft – og dermed måske uhensigtsmæssige beslutninger, og derfor er det en god ide på forhånd at have besluttet, hvordan man kommer hjem fra julefrokosten, således at man ikke bliver fristet til at tage bilen i beruset tilstand, siger major C.C. Mørk, der er chef for Militærpolitistation Danmark.

Præventiv effekt
Langt de fleste steder kommer Militærpolitiet på opfordring fra de myndigheder, der holder julefrokoster, og der er ikke noget hemmelighedskræmmeri omkring MP’ernes besøg. Formålet er ikke at fange spritbilister.

- Faktisk er vi mange steder med til at byde velkommen til julefrokosten, netop for at gøre opmærksom på, at vi er til stede, og at vi gennemfører alkoholtest af de bilister, der forlader området, når festen slutter. Dermed håber vi, at vores tilstedeværelse kan have en præventiv effekt. Succeskriteriet er faktisk, at vi ikke har en eneste spiritussag under kampagnen, fastslår major Mørk.

Hvis man som bilist bliver taget med alkohol i blodet, risikerer man ikke blot en bøde eller en frakendelse af kørekortet, man risikerer også, at sagen får ansættelsesmæssige konsekvenser. Desuden er mange af forsvarets medarbejdere afhængige af kørekortet for at kunne løse deres opgaver. Derfor er rådet fra Militærpolitiet klart:

Lade bilen stå, når du skal til julefrokost.