[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]af Værnsfælles Forsvarskommando


Forsvarschefen, general Peter Bartram, havde 10. – 11. marts besøg af sin lettiske kollega. I forbindelse med besøget drøftede de to generaler fælles udfordringer men også muligheder for sammen at adressere de trusler, som begge nationer står over for.

- Selv om jeg ofte møder mine kolleger fra Nato i andre sammenhænge, så er det særligt berigende at kunne tale på tomandshånd. Vi har i de seneste årtier haft et stærkt bånd mellem Letland og Danmark som nære allierede. I løbet af de seneste dages drøftelser har vi fået bekræftet, at der stadig er oplagte muligheder for at udvikle det militære samarbejde til vores fælles bedste, sagde general Peter Bartram.

Den lettiske forsvarschef, generalløjtnant Raimonds Graube, var enig.
- Jeg sætter stor pris på forsvarssamarbejdet mellem Letland og Danmark, og det er altid en fornøjelse at besøge Danmark, som var et af de første lande til at yde støtte til opbygningen af det lettiske forsvar, efter Letland opnåede selvstændighed i 1991. Gennem de seneste mange års samarbejde har det danske forsvar ydet en enorm støtte og hjulpet os med at opbygge et moderne og professionelt forsvar. Vi er ikke alene gode partnere indenfor forsvarssamarbejde, vi er også gode allierede, for vores soldater har kæmpet side om side i internationale operationer. Den nuværende geopolitiske situation i regionen kræver, at vi fremover fastholder og styrker vores samarbejde, sagde generalløjtnant Raimonds Graube.