[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Den 8. september 2015 sendte Forsvarsministeriets Personalestyrelse 30.000 breve til veteraner via e-boks. Brevet vedrører udlevering af en nyindstiftet medalje til veteraner udsendt mellem 1948-2009. I brevet inviteres den enkelte veteran til at tilmelde sig et arrangement, hvor medaljen udleveres.

Linket til medaljeudlevering i brevet har desværre vist sig ikke at virke. Dette skyldes en fejl i den elektroniske filkonvertering, hvilket Forsvarsministeriets Personalestyrelse beklager.

For at tilmelde sig medaljeudlevering skal man som veteran gå ind på www.forpers.dk og klikke på medaljeudlevering. Forsvarets veteraner kan tilmelde sig arrangementer frem til d. 30. oktober 2015.

Denne information vil snarest muligt blive sendt til veteranerne via e-boks.

Klik her for at komme direkte til medaljeudlevering.

Læs mere om medaljen:
Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.