[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

De mange mænd i O-rummet på fregatten Niels Juel har alle øjnene klistret mod skærmen med billedet af de store metalhylstre på dækket. De eneste, der kigger den anden vej, er dem der skal udløse spændingen.


Koncentrerede blikke i o-rummet inden missillet skydes af.

Der er sekunder til, at fregatten Niels Juel som den første af de tre nye fregatter skal affyre et Harpoon-missil. Ikke et skarpt et af slagsen, men et såkaldt Blast Test Vehicle. Det er et missil, som ligner, fylder og vejer som et rigtigt missil, men kun består af skal og raketmotor. Formålet med skydningen er ikke at ramme noget, men at kontrollere, at fregatten kan holde til den flamme, der kommer, når missillet affyres.

3, 2, 1 – skud kommer. Kommandoen følges af et øjebliks ingenting. Det føles langt. Men så fyldes skærmen med ild, røg og et kort glimt af et hvidt missil på hastig kurs væk fra skibet.


Missillet er i luften.

Efter at røgen har lagt sig, inspicerer besætning og testlederne dækket. De er tilfredse med, hvad de ser.

-Skuddet gik som forventet og skaderne er meget begrænsede. Der er kun lidt sodsværtning herude, konstaterer orlogskaptajn Arne Drygaard. Han er chef for Fregatprogrammet i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Skibschefen er lige så tilfreds.

-Alle systemerne virkede, og vi fik skudt vores BTV-skud præcis kl. 10 som forventet uden fejl. Så det gik rigtig godt, siger kommandørkaptajn Lars Holbæk.

Testen var den sidste store test på fregatterne, som nu er helt færdige.

Se et indslag fra skydningen her under.