[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Norges forsvarschef, Danmarks viceforsvarschef, Sveriges øverstbefalende og Finlands forsvarschef. Foto Jimmy Croona, Forsvarsmakten.


Det er Sverige som for øjeblikket har formandsskabet i det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO, så Forsvarsmakten var derfor vært ved det nyligt afholdte møde i Luleå og Boden.

Samtidig med mødet gennemførtes øvelsen Vintersol, hvor 100 danske soldater fra Jydske Dragonregiment deltog, og trænede vinterkrig i kulde og sne sammen med 1.000 svenske soldater. Sveriges forsvarschef , general Sverker Göranson, Norges forsvarschef, admiral Haakon Bruun-Hanssen, Finlands forsvarschef, general Jarmo Lindberg og viceforsvarschefen i Danmark, generalløjtnant Per Ludvigsen besøgte øvelsen under det to dage lange møde.

Et af de konkrete samarbejdspunkter på dagsordenen var Cross Border Training. Øvelser hvor kampfly fra alle fire lande træner sammen i et af landenes luftrum.

Læs svenske Forsvarsmaktens artikel om NORDEFCO-mødet her.