[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvaret har på tilfredsstillende vis varetaget de nationale opgaver i Arktis og herhjemme som f.eks. redning og havmiljø. Internationalt er øvelsesaktiviteterne i NATO øget med krisen i Ukraine, mens enheder i 2014 har været indsat i Irak, Afghanistan, Mali, Kosovo, ved Afrikas Horn og i Syrien. Hertil kommer en række mindre bidrag til FN-missioner i Afrika, Mellemøsten og Korea.  Ydermere har nye missioner stillet krav om udsendelser af bidrag med kort varsel. Således sendte Flyvevåbnet og Hæren styrker til kampen mod Islamisk Stat, mens Sundhedstjenesten organiserede teams af sundhedspersonel til bekæmpelse af ebola i Sierra Leone.

Men selvom udgifterne til internationale operationer således steg, medførte en række andre forhold, at der opstod et betydeligt mindreforbrug på driften. En af årsagerne var, at hjemtagningen af materiel fra Afghanistan blev markant billigere end budgetteret, til trods for at det har været den største logistiske operation, som Forsvaret har gennemført i nyere tid. Hertil kommer, at andre aktiviteter er faldet bort, og at der er ubesatte stillinger i strukturen. 

Det var JMTO (Joint Movement and Transportation Organisation), der i samarbejde med de danske styrker i Afghanistan stod for den komplekse opgave at hjemtage materiellet i takt med at operationerne i Helmand blev indstillet, herunder at Camp Bastion, Camp Price og andre baser gradvist blev nedlagt, mens træningsopgaver i Kabul og transporthelikopterbidrag i Mazar-e-Sharif blev etableret. 

Ifølge chefen for JMTO, oberstløjtnant Kern Oddershede, lykkedes det med en kombination af held og dygtighed at spare på næsten alle områder af den store logistikopgave fordi de generelle flypriser faldt mærkbart, samtidig med at vi kunne udnytte amerikanske militærfly. Kursfaldet på den amerikanske dollar har ifølge Kern Oddershede også medvirket til, at omkostningerne blev lavere end beregnet.

Forsvarets økonomiske resultat i 2014 viser et mindreforbrug på ca. 425 mio. kr. i forhold til driftsbevillingen på 17,6 mia. kr. Derudover er der et mindreforbrug på anlægsbevillingen på ca. 1.270 mio. kr. for materielanskaffelser og ca. 175 mio. kr. for bygge- og anlægsprojekter. Mindreforbrugene på bygge- og anlægsområdet samt til materielanskaffelser kan videreføres til gennemførelse af projekterne i de efterfølgende år.

Samlet er årets mindreforbrug således ca. 1.874 mio. kr.

Samtidig med det intensive internationale engagement har Forsvaret været indsat i hele Rigsfællesskabet for at gennemføre nationale opgaver. Støtten er leveret i et godt samarbejde med civile statslige myndigheder, grønlandske og færøske myndigheder samt regioner og kommuner.

Du kan læse hele årsrapporten her