[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Størstedelen af ugens missioner har været aflyst pga. sandstorme i Kuwait. Dog har de danske F-16-fly fløjet 4 missioner, som alle har været offensive. Missionerne har været i, Salah al Din, Al-Anbar og Ninawa provinserne.

De danske fly har fløjet Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her patruljerer flyene over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af, hvad der er behov for. Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.

Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 379 missioner og anvendt 329 bomber. Alle de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige, at de styres mod deres mål ved hjælp af enten laser eller GPS.

Læs mere om koalitionens gennemførte angreb hos US Central Command:www.centcom.mil