[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarschef general Peter Bartram har været i Norge for at mødes med sine kolleger fra de øvrige Nordiske og Baltiske lande. Mødet foregik den 29. og 30. januar.

Formålet med de årlige møder er at drøfte regionale udfordringer og identificere fælles løsninger. På mødet diskuterede forsvarscheferne fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen udviklingen inden for materiel, uddannelse, øvelser og operationer.

På dette års møde blev der blandt andet drøftet fælles initiativer inden for kapacitetsopbygning, cyber defence og mulighederne for en fælles styrkelse af overvågningen af landenes territorier.

Det Nordisk-Baltiske forsvarssamarbejde har eksisteret siden BALTSEA (Baltic Security Assistance Forum) blev etableret i 1997.