[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

De danske F16 fly, der er indsat i kampen mod ISIL, gennemførte den 30. august et angreb mod godkendte mål. Alle procedurer for gennemførelse af angreb i henhold til koalitionens retningslinjer blev overholdt.
 
Den danske styrke gennemfører rutinemæssigt en evaluering af alle udførte missioner med detaljeret fokus på konkrete angreb. I denne forbindelse har den danske styrke vurderet, at der er risiko for, at angrebet muligvis har forårsaget civile tab.
 
Den danske styrke har videreformidlet vurderingen til koalitionens lufthovedkvarter. Koalitionen har nu igangsat en undersøgelse.
Den danske styrke vil gennemgå de interne operationsprocedurer med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer.

Forsvaret vil løbende orientere om resultaterne af de igangsatte undersøgelser og vurderinger på denne hjemmeside.

Man kan læse mere om de processer der ligger til grund, når danske fly går på vingerne i Irak, ved at klikke her.