[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af major af reserven Kjeld Andersen, presseofficer Danske Division

Flemming Mathiasen kommer fra stillingen som chef for Ledelsessekretariatet i Værnsfælles Forsvarskommando og efterfølger generalmajor Michael A. Lollesgaard, der 1.april 2015 tiltrådte som Force Commander for FN-missionen MINUSMA i Mali.

- Jeg har haft en fantastisk spændende stilling i Værnsfælles Forsvarskommando, men jeg glæder mig meget til at vende tilbage til det operative niveau og beskæftige mig med det rigtige militære håndværk igen. Jeg anser de opgaver, som Danske Division varetager, som kernen i det, den danske hærs officerskorps skal kunne fremover, uanset om fremtiden byder på en tilbagevenden til mere traditionelle landmilitære opgaver eller en fortsættelse af den internationale stabiliseringsindsats. Jeg ser frem til at være med til at fortsætte den professionelle og fremadrettede indsats, som Danske Division gør, siger Flemming Mathiasen, der er tillagt grad af generalmajor frem til den officielle udnævnelse.

Flemming Mathiasen har gennemgået en grundlæggende og videregående officersuddannelse i Danmark og har derudover en Master of Strategic Studies fra US Army War College. Han har været kampvognsdelingsfører og eskadronchef ved Prinsens Liveregiment og senere bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde.

Senest var Flemming Mathiasen udsendt som chef for den danske kampgruppe i Helmand i 2010. Senere i 2010 blev Flemming Mathiasen chef for det Danske Internationale Logistiske Center, inden han i 2012 blev chef for Ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen. Han har også forrettet international tjeneste i Bosnien.

Om Danske Division
Danske Division er det højeste operative hovedkvarter i den danske hær og uddanner stabsofficerer og stabe til at kunne indgå i hovedkvarterer på korps-, divisions eller brigade niveau. I den egenskab udvikler og opretholder Danske Division kompetencer og viden der naturligt gør divisionen til Hærens taktiske stab og Hærens taktiske uddanner, ligesom Chefen for Danske Division varetager hvervet som Hærens Taktikinspektør