[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando

I dag, torsdag, går en ny kampagne i gang. Forsvaret har sagt ja til – i lighed med blandt andre Rigspolitiet, DFDS, Københavns Lufthavne og Københavns Kommune – at være med i kampagnen #MangfoldighedSkaberVærdi, som er blevet til på initiativ af Foreningen Nydansker.

Hovedbudskabet er, at man på danske arbejdspladser ser folk med anden etnisk baggrund som en værdifuld ressource. Sådan er det bestemt også i Forsvaret, som er en moderne arbejdsplads med karrieremuligheder for alle uanset social baggrund, køn, kultur, religion, seksualitet og etnicitet.
Det giver derfor god mening at deltage i en mangfoldighedskampagne. Faktisk i højeste grad. Forsvaret arbejder i forvejen målrettet på at rekruttere og fastholde medarbejdere af anden etnisk oprindelse end dansk til både civile og uniformerede stillinger. Ligesom det i øvrigt er en prioritet at rekruttere flere kvinder til den uniformerede del af Forsvaret.Forsvaret sætter fokus på mangfoldighed, fordi det gør os bedre til at nå vores mål og løse vores opgaver. Blandt andet bidrager det til tillid og respekt i befolkningen, hvis vores sammensætning af medarbejdere afspejler befolkningssammensætningen. Og som en del af vores internationale missioner kan medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk ofte tilbyde en indsigt i og forståelse for andre kulturer. Sprog, kultur og køn er barrierer for en dialog i øjenhøjde. Et mere mangfoldigt sammensat forsvar kan bedre nedbryde de barrierer. Ikke mindst kan danske soldater m/k på internationale missioner fungere som rollemodeller for lokalbefolkningen og vise, at alle skal have samme muligheder.Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Forsvarets Hovedværksteder, Forsvarsakademiet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse bidrager til kampagnen #MangfoldighedSkaberVærdi med et foto og tilhørende slogan, der synliggør Forsvaret som en mangfoldig arbejdsplads.
Hvordan den opgave skulle løses, har været op til som værnene og myndighederne selv.
Billederne offentliggøres på Forsvarets facebookside og værnenes facebookside i dag. Foreningen Nydansker knytter en målrettet presseindsats til kampagnen og benytter billederne på onlinemedier rettet mod arbejdsgivere, beslutningstagere og offentligheden i det hele taget.

Kampagnen varer hele september.