[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Emma Kirketerp, Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarsminister Carl Holst, forsvarschef general Peter Bartram og viceforsvarschef generalløjtnant Per Ludvigsen overrakte lørdag den 5. september 2015 Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 ved en parade på Kastellet.


Medaljetagerne venter på overdragelsen - og den næste regnbyge.

- Det er mig en ære, at jeg i dag har fået den første mulighed for at overrække jer Medaljen for International Tjeneste 1948-2009, sagde forsvarsminister
Carl Holst i sin tale og takkede veteranerne for deres indsats.

Veteranerne, der modtog medaljen ved paraden, var udvalgt, så de repræsenterede hver årgang siden 1948 og frem til 2009. Hans Leth-Sørensen var udsendt på FN’s fredsbevarende operation på Cypern i 1982.

- Det er da en dejlig erkendtlighed at få fra den danske stat som en påskønnelse for det arbejde, vi gjorde dengang, sagde Hans Leth-Sørensen.


Forsvarsminister Carl Holst takker Jørgen Kastbjerg for hans indsats og ønsker tillykke med medaljen.

Jørgen Kastbjerg deltog også i medaljeoverrækkelsen. Han repræsenterede årgang 1965 som udsendt på FN’s mission i Gaza.

- Jeg bærer den for at mindes de døde og for at ære de mennesker, der satte livet på spil, sagde Jørgen Kastbjerg.