[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarsministeriet

En national medalje, der anerkender udsendelse i internationale missioner, blev indstiftet i 2010 og er uddelt til alle, der har været udsendt for Forsvaret fra dette tidspunkt. Som led i den politiske aftale af september 2014 om en styrket veteranindsats er det besluttet at indstifte en medalje, der anerkender tjeneste i international mission før 2010. Medaljen benævnes Medalje for International Tjeneste 1948 – 2009.

Medaljens tildeles veteraner, der har været udsendt i perioden 1948 – 2009 i missioner, hvor der ikke er tildelt en dansk anerkendelse i form af en medalje. Medaljen udtrykker anerkendelse for den enkelte veterans samlede indsats i perioden.

Forsvarsministeren og Forsvarschefen overrækker medaljen første gang ved en parade i forbindelse med flagdagen den 5. september 2015. Ved flagdagen vil det være en mindre gruppe af veteraner, der så vidt muligt repræsenterer periodens udsendelsesårgange og myndighederne under Forsvarsministeriet, der får overrakt medaljen. Forsvaret modtager hovedparten af medaljerne sidst på året, hvorefter udlevering indledes og fortsætter igennem 2016.

Modtagere af medaljen, som allerede er identificeret, vil umiddelbart efter flagdagen modtage et brev, som beskriver, hvad den enkelte skal gøre for at få medaljen udleveret. Der vil være mulighed for, at det kan ske ved en parade på Forsvarets tjenestesteder.

Samtidig iværksættes en informationskampagne. Kampagnen har til formål at orientere modtagere af medaljen, som det ikke har været muligt at finde frem til.  Kampagnen vil blandt andet oplyse om, hvordan der ansøges om medaljen.

I Beredskabsstyrelsen er udsendte til international tjeneste siden den 1. marts 1991 dekoreret med Redningsberedskabets Medalje som anerkendelse for deres indsats. Der åbnes nu for, at medarbejdere udsendt for Beredskabsstyrelsen før 1. marts 1991 efter ansøgning kan tildeles medaljen. Medaljen ændrer samtidig navn til Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste. Yderligere oplysninger om ansøgningsprocedure vil fremgå af Beredskabsstyrelsens hjemmeside efter flagdagen.