[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando.

Forsvarsminister Peter Christensen underskriver i dag i London aftalen om JEF, Joint Expeditionary Force, sammen med forsvarsministrene fra Holland, Estland, Letland, Litauen, Norge og Storbrittanien.

For ikke mindst den danske hær er JEF en videreførelse af det samarbejde, danske soldater havde med britterne og de baltiske lande i Irak og Afghanistan.

- Jeg er glad for underskriften, da den bekræfter det tætte samarbejde, vi har og skaber gode rammer for samarbejdet fremover, udtaler generalmajor Hans-Christian Mathiesen.

Også Søværnet har et tæt samarbejde. Senest har Peter Willemoes gennemgået briternes Flag Officer Sea Training, mens resten af de danske fregatter og støtteskibe står for tur. Som kontreadmiral Frank Trojahn udtrykker det;

- Vi har allerede et sundt samarbejde med blandt andet briterne. Jeg ser JEF som en mulighed for yderligere at styrke vores arbejde med den fortsatte professionalisering af vores enheder - og en styrkelse af vores evne til at løse opgaver over hele spektret.

Nogle af Flyvevåbnets besætninger på de taktiske transporthelikoptere EH101 har decideret fløjet for briterne i Helmand, så generalmajor M.A.L.T. Nielsen er forventningsfuld;

- Jeg glæder mig over, at JEF samarbejdet nu er en realitet. For os er det ikke bare en mulighed for tæt samarbejde under udsendelser, men i høj grad også en mulighed for at styrke den samtræning vi allerede har med vores nære allierede.

Læs mere om aftalen og JEF på forsvarsministeriets side her.