[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af 2. Eskadre

Den 18. maj 2015 kunne chefen for 2. Eskadre Kommandør Torben Mikkelsen udnævne premierløjtnanterne Niels-Thomas Rønne Ackermann og Kasper Klaus Flinker Ladegaard til kaptajnløjtnanter. De to dygtige officerer sidder allerede i krævende kaptajnløjtnantstillinger som henholdsvis leder af Våben- og Elektronikdivisionen samt Taktisk Officer Undervand.


Det er således lykkedes de to officerer først og fremmest, at få et job på et højere ledelsesniveau og efterfølgende at udvikle sig i jobbet i en sådan grad, at næste naturlige skridt måtte være udnævnelse til kaptajnløjtnant.

Udnævnelserne er et resultat af de nye fleksible retningslinjer for udnævnelse af officerer og mulighed for at udnævne lokalt på baggrund af en vurdering af realkompetencer i forhold til den enkeltes opgaveløsning i stillingen.  Chefen for 2. Eskadre kommandør Torben Mikkelsen ser det som en stor fordel, at man nu lokalt kan forfremme lovende officerer.

- Det er det fordi, man dermed kan honorere andre kompetencer end dem, der lige måtte være indhentet ved Forsvarets uddannelser, herunder også kompetencer indhentet ved ”on the job” træning såvel internt i søværnet som udenfor, siger han.

2. Eskadre har i samarbejde med Fregatten Niels Juel gennemført en lokal, konkret og individuel vurdering af den enkeltes kvalifikationer, kompetencer og opgaveløsning og efterfølgende indstillet til realkompetenceudnævnelsen.