[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Reportage og fotos, Niclas Pedersen, eskadrille 722

En belgisk trawler tog søndag 3. maj vand ind 230 km ude i Nordsøen. Skibet kunne ikke manøvrere, da vandet havde kortsluttet elektronikken til styregrejet.Redningshelikopteren fra flyvestation Skrydstrup ankom til området, hvor et DFDS skib allerede var i nærheden af den nødstedte belgiske trawler og var klar til at hjælpe til, hvis der skulle opstå et behov.To lænsepumper blev hoistet ned fra helikopteren til fiskerne på trawleren. Lastrummet var næsten fyldt med vand og de to lænsepumper, som redningshelikopteren fra Skrydstrup havde afsat på skibet, kæmpede med at holde vandet ude.Redningshelikopteren fra Aalborg blev derfor alarmeret for at medbringe  yderligere to lænsepumper til skibet. De fire lænsepumper kunne sænke vandstanden, hvorefter et Mærsk skib fra en boreplatform fulgte den belgiske trawler mod kysten i Danmark, hvor en slæbebåd var vej.Uden de fire lænsepumper fra redningshelikopterne ville trawleren være endt på bunden af Nordsøen.

Indtil den belgiske trawler var i sikkerhed, var marinehjemmeværnsfartøjet MHV 904 Lyø på stand by tæt på skibet, så det kunne få assistance, hvis situationen igen blev kritisk. Læs mere om den dramatiske redningsaktion her.