[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sofie Christiane Maagaard Jensen, FMI

Siden maj 2014 har Crist Skibsværft i Polen været i gang med at bygge skroget for et nyt inspektionsfartøj af Knud Rasmussen-klassen, og den 21. april ankom fartøjet endelig til Karstensens Skibsværft i Skagen. Karstensens Skibsværft vil stå for fartøjets generelle udrustning, og til september 2016 vil fartøjet blive udleveret til Forsvarets Værksteder, der vil foretage fartøjets militære udrustning.

Kl. 6:00 om morgenen den 20. april passerede det nye Knud Rasmussen-fartøj Øresundsbroen. Skibet blev på slæb transporteret fra Crist Skibsværft i Polen til Karstensens Skibsværft i Skagen.

Efter både udrustning, uddannelse af fartøjets besætning og afprøvning af fartøjet forventes det, at skibet vil være klar til operativ tjeneste inden udgangen af 2017.

Ligesom de to allerede eksisterende Knud Rasmussen-fartøjer i det danske søværn vil det nye skib blandt andet have en øget isforstærkning, dvs. der er placeret tykkere plader på fartøjet til at bryde isen med, udvidet kommunikationskapacitet, en større gummibåd og en kran med øget løftekapacitet og rækkevidde.

Længde 71,8 m. 
Bredde 14,6 m.
Højde fra vandlinjen 23 m.
Maks. hastighed 16,7 knob (ca. 30 km/t)
Bevæbning 1 stk. 76 mm. kanon (OTO Melara)