[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Søopmålere fra Søværnet gør dagligt tjeneste i Geodatastyrelsen på Rentemestervej i København. Her løser de forskellige opgaver blandt andet i forbindelse med udarbejdelsen af de søkort, der findes over danske farvande og interesseområder.

Hos Søværnet noterer man sig beslutningen og vil nu arbejde videre med den proces, der skal afdække de nærmere omstændigheder og tidsplanen for udflytningen.

- Jeg har taget beslutningen til efterretning og vil nu arbejde for, at denne udflytning sker på bedst mulig måde og forløber under størst muligt hensyn til medarbejderne, siger kontreadmiral Frank Trojahn, der er chef for Marinestaben og fortsætter.

- Samtidig vil fokus også være på, at den vigtige opgave, der varetages af medarbejderne, påvirkes mindst muligt af omstruktureringen.

Der foreligger endnu ikke en tidsplan for udflytningen.