[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Rune Dyrholm

I flere døgn har miljøfly fra seks nationer patruljeret i døgndrift over Kattegat og Skagerrak for at fange miljøsyndere og for at få et billede af problemets omfang. En intensiv indsats der går under navnet Super Cepco, og som med jævne mellemrum sættes i værk i de nordeuropæiske farvande. Denne gang var Air Transport Wing Aalborg vært for operationen og herfra fløj fly fra Norge, Sverige, Irland, Tyskland, Finland og Danmark på skift.Under den godt tre døgn lange operation blev kun en enkelt skipper fanget på fersk gerning i at pumpe vegetabilsk olie overbord. Den potentielt ulovlige udledning skete i den svenske del af Skagerrak, hvorfor det er de svenske myndigheder, der håndterer det videre forløb. Indenfor en afstand af 12 sømil fra kysten er det ikke tilladt at pumpe andet end rent vand ud.


Fly fra syv nationer var samlet på Flyvestation Aalborg til den intensive havmiljøovervågning. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord.

- Resultatet af overvågningen er selvfølgelig meget positivt, og ligger godt i tråd med den udviklingen vi har set igennem de senere år, hvor vi ser færre og færre ulovlige udledninger. Vores fornemmelse er, at det både er et resultat af, at skipperne godt ved at der bliver holdt øje med dem, men også at der er sket et holdningsskift ved rederierne og besætningerne. De kan ganske enkelt ikke leve med at få et prædikat som miljøsyndere i disse tider, og så er de fleste søfolk vel dybest set også interesserede i at beskytte havmiljøet. Det vurderer orlogskaptajn Alex Jensen der er chef for havmiljøelementet ved Marinestaben.    Normalt foregår havmiljøovervågningen af de danske farvande med fly fordelt på to-tre patruljer om ugen. Hertil kommer selvfølgelig den almindelig årvågenhed fra både militære og civile skibe og de mere end 15.000 havmiljøvogtere,der melder, hvis de observerer mulig forurening.


Rent vand så langt øjet rækker ved vindmølleparken ved Anholt. Foto Rune Dyrholm

Se også video fra ugens overvågningsflyvning: