[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarschefer fra ni nordeuropæiske lande og den øverstkommanderende for de amerikanske styrker i Europa general Philip M. Breedlove mødtes i Bella centeret i går og i dag. Ved konferencen drøftede forsvarscheferne emner af betydning for den sikkerhedspolitiske situation i Europa. Forsvarscheferne bekræftede værdien af det euro-atlantiske sammenhold, og alle nationer er enige om, at fælles trænings- og uddannelsesaktiviteter vil bidrage til at øge sikkerheden i regionen.

General Philip M. Breedlove udtalte efter konferencen:
- De  seneste to dages drøftelser med forsvarscheferne fra Estland, Letland, Litauen, Finland, Norge, Sverige, Polen og Danmark har været både interessante og givende. Min tillid til den individuelle og kollektive sikkerhed i regionen er højere end nogensinde før.

Forsvarschefen, general Peter Bartram fortsatte:
- Jeg er glad for at kunne have være vært ved dette års konference.  Det har stor værdi at kunne drøfte emner af fælles interesse med kolleger fra vores nabolande, ligesom det er værdifuldt at få bekræftet det amerikanske engagement i europæisk sikkerhed. 

 Gruppebillede med konferencens deltagere.