[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Morten Fredslund

Det er en politisk beslutning fra april sidste år, der ligger bag den store flytning af stabene ved henholdsvis Forsvarets Sundhedstjeneste, FSU, Forsvarets Forsyning Depot og Distribution, FDD, samt Forsvarets Hovedværksteder, FHV.

I alt er eller vil omkring 180 arbejdspladser være omfattet af flytningen til Sødalsparken i Brabrand, hvor de tre stabe er rykket ind i det tidligere hovedsæde for Marinestaben og det nu nedlagte Søværnets Operative Kommando, SOK. Tæller man de øvrige militære myndigheder på adressen med – bl.a. Militærpolitiet i Aarhus, Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, HR Partnerelement og Serviceområde Aarhus – når det samlede antal medarbejdere op over 250.Den første arbejdsdag i de nye rammer blev markeret med en housewarming, hvor der blev serveret tapas, fadøl, vin og vand, mens Prinsens Musikkorps stod for det musikalske islæt. Mange af nabovirksomhederne var inviteret med til det ellers lukkede arrangement, som også var første arbejdsdag, og første møde med Århus, for en stor del af medarbejderne – blandt andre de godt 40 medarbejdere fra FSU, der tidligere var placeret på Flyvestation Skalstrup ved Roskilde.


Med balloner, tapas, øl og vand blev der mandag holdt Housewarming i Sødalparken i Århus, hvor staben ved henholdsvis Forsvarets Sundhedstjeneste, FSU, Forsvarets Forsyning Depot og Distribution, FDD, samt Forsvarets Hovedværksteder, FHV nu har domicil. Foto: Morten Fredslund.

Det er FDD, der har stået for den største praktiske planlægning frem til flyttedagen, som også har betydet mange nye ansigter i alle tre stabe. Blandt andet er blot en tredjedel af FDDs stabsmedarbejderne flyttet med fra Ballerup

God proces trods stor udskiftning
- Vi har haft en god proces hvor medarbejderne har været involveret fra starten, og hvor vi har været fra ledelsens side har været åbne i vores kommunikation om, hvad der skulle ske. Også når det var de mere ubehagelige beslutninger, som skulle kommunikeres ud. Samtidig har vi hjulpet mange med at finde nyt job i eller udenfor Forsvaret. Det har medført stor tillid, og det har betydet, at de, vi har sagt farvel til, har forladt os uden at have en dårlig holdning til Forsvaret som arbejdsplads, – det er i hvert fald min klare fornemmelse, siger Jens Kofoed og tilføjer:

- Selvfølgelig sker der et kompetencetab, når så mange medarbejdere forlader os – det skal vi ikke neglisere. Men vi har været heldige at få mange ansøgere, som opfylder de opstillede krav i vores stillings- og funktionsbeskrivelser. Men selvfølgelig vil der være nye medarbejdere, der kommer ude fra, som nu skal omstille sig til den militære verden og nogle af vores nye medarbejdere vil også skulle efteruddannes den kommende tid.


Chefen for FDD, Jens Kofoed, tv., uddelte velkomstgaver til chef og stabschef for de to øvrige tilflyttere. En værktøjskasse til FHV og en førstehjælpskasse til FSU såfremt de to myndighedsstabe skulle komme i bekneb for redskaber. Foto: Morten Fredslund.

Blot seks medarbejdere ud af de nuværende 43 medarbejdere i staben ved FHV er flyttet med fra Ballerup til Århus.

-Selvfølgelig betyder det et stort tab af kompetencer, at vi har mistet så mange medarbejdere. Vi skal finde en helt ny modus og have sat alle de små tandhjul i den store maskine sammen på ny, og det kommer til at tage tid. Der er rigtig rigtig mange nye, og de sidste er først mødt i dag. I alt skal vi op på cirka 60 medarbejdere i staben. De nye medarbejdere er kommet fra SOK, fra Karup og andre steder i Forsvaret eller fra civile stillinger. Så det er meget blandet, siger chefen for FHV, kommandør Per Hesselberg.

Men selv om der kommer til at gå noget tid inden staben ved FHV er tilbage på fuld styrke, ser Per Hesselberg optimistisk på fremtiden.

-Organisationen har jo en del år på bagen, så jeg føler, at jeg trods den store udskiftning har et godt fundament, siger Per Hesselberg.

Samlet set udgør de tre stabe med adresse i Århus det ledelsesmæssige fundament for cirka 1.700 civile og militære medarbejdere fordelt på arbejdspladser i hele landet.