[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationssektionen

Fra Kold Krig til Internationalt Engagement. Søværnets korvetter af Niels Juel-klassen. 1979-2009.  Sådan er den officielle titel på bogen om den seneste korvet-klasses historie. En del af bidragsyderne er tidligere chefer, så ikke bare indholdet kvalificerede projektet til at modtage økonomisk støtte til oplysningsvirksomhed om Forsvaret. 

Et andet eksempel fra uddelingerne i 2014 er et forskningsprojekt om den danske Tysklandsbrigade 1945-58.  Her dækkede Forsvaret udgifter til arkivbesøg i Tyskland og England.

Det er muligt at opnå økonomisk støtte til informations- eller oplysningsprojekter om Forsvaret. Så hvis man er ved at skrive en bog, lave en film eller planlægge et andet seriøst projekt, der kan bidrage til oplysning om Forsvaret, så er det muligt at søge om tilskud.

Forsvaret støtter typisk militærvidenskabelige og militærhistoriske projekter, bøger, foreninger, film, udstillinger o. lign., der er i bredeste forstand relaterer sig til oplysningsvirksomhed om Forsvaret, Forsvarets historie, samt militære anliggender.

Puljen er samlet set på i alt kr. 200.000. Pengene kan uddeles som mindre tilskud til enkeltprojekter. Hvis man ønsker at komme i betragtning, skal ansøgning sendes til: VFK@mil.dk senest ved udgangen af september.

Hvis du har spørgsmål, så kan du ringe til major Jørgen Bech, tlf. 4567 3432.