[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Værnsfælles Forsvarskommando

Første dag på officersbasisuddannelsen (OBU) bød på fysiske test, så de nye kadetter fik sved på panden. De 67 kadetter skal til at vænne sig til et liv med masser af udendørs øvelser og fokus på militære færdigheder. Kadetterne er nemlig bachelorer og professionsbachelorer fra forskellige civile uddannelser. Samtidig er de pionerer, for de er de første elever på Forsvarets helt nye officersuddannelse. 


De nye kadetter under en coretest på Hærens Sergentskole i Varde.

Terkel fra Aarhus Universitet har skiftet analyser af stenalderens køkkenmøddinger og vikingetidens stolpehuller fra ærkæologistudiet ud med den militære løbebane:

- Vi har godt nok allesammen været spændt på testen her til morgen, og jeg er glad for, at den er veloverstået. Grunden til at jeg står her i dag, er mit ønske om en militær lederuddannelse. Jeg har venner som arbejder i humanitære stillinger rundt omkring. Ens for dem alle er, at de har en fortid som militære ledere. Den fortid har for dem været yderst positivt, og jeg føler, at det at få en lederuddannelse i Forsvaret er det rigtige at gøre for mig her og nu.

Der er også en pædagog blandt de nye kadetter.

- Jeg har absolut ingen militære relationer, men jeg står her i dag og er meget spændt og nysgerrig på, hvad opholdet her på skolen vil få af betydning for mig. Jeg har hørt, at forsvaret har suverænt gode ledere. Forsvaret er jo heller ikke en hvilken som helst arbejdsplads, men er et sted, hvor uddannelse, livsstil og erfaringer fra internationale operationer afgjort har skubbet den moderne militære leder ind blandt de bedste vi har, siger Christine fra Aalborg.Udfyldelse af navneskilt. En af de nemme opgaver for de nye kadetter i søværnet. Snart venter der større udfordringer.

35 af kadetterne uddanner sig i Hæren, 22 i Søværnet og 10 i Flyvevåbnet. Officersbasisuddannelsen varer i fire måneder. I alt begynder 93 unge mænd og kvinder på den nye officersuddannelse, men resten af kadetterne kender militærlivet i forvejen. De er befalingsmænd med en akademiuddannelse og skal først i gang med at uddanne sig til officerer i 2016.

Læs mere i pressemeddelelse fra Forsvarsakademiet. 


Kadetterne i Flyvevåbnet på tærsklen til en ny tilværelse i Forsvaret.