[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt H.K.H. Kronprins Frederik til kontreadmiral i Søværnet og generalmajor i Hæren og Flyvevåbnet. Hendes Majestæt Dronningen har tillige udnævnt H.K.H. Prins Joachim til oberst af reserven i Hæren.

Ved udnævnelsen, der fandt sted i går på Marselisborg Slot, var Forsvarschef general Peter Bartram til stede og overrakte de nye distinktioner til H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. Prins Joachim.  

H.K.H. Kronprins Frederiks militære karriere
Kronprinsens militære uddannelse begyndte i 1986 som rekrut ved Den Kongelige Livgarde.
I 1988 blev Kronprinsen udnævnt som løjtnant af reserven, hvorefter Kronprinsen blev udnævnt til delingsfører ved Gardehusarregimentet.
I 1989 blev Kronprinsen udnævnt til premierløjtnant af reserven.
Kronprinsen fuldførte frømandsuddannelsen ved Søværnets Frømandskorps i 1995.
Samme år blev Kronprinsen udnævnt til premierløjtnant af reserven i Søværnet og i 1997 udnævnt til kaptajnløjtnant af reserven i Søværnet.
I 1997 blev Kronprinsen også kaptajn af reserven i Hæren og i 2000 kaptajn af reserven i Flyvevåbnet.
I perioden 2001 og 2002 gennemgik Kronprinsen videreuddannelsestrin II for ledere ved Forsvarsakademiet.
Kronprinsen blev i 2002 major af reserven i Hæren og Flyvevåbnet samt orlogskaptajn i Søværnet. Kronprinsen var i perioden 2002-2003 sagsbehandler ved Forsvarskommandoen og fra 2003 lærer ved Forsvarsakademiet, Institut for Strategi.
I april 2004 blev Kronprinsen udnævnt til kommandørkaptajn i Søværnet, oberstløjtnant i Hæren og oberstløjtnant i Flyvevåbnet.
I august 2010 blev Kronprinsen udnævnt til kommandør i Søværnet og oberst i Hæren og Flyvevåbnet.

H.K.H. Prins Joachims militære karriere
Prins Joachims militære uddannelse begyndte i 1987 som rekrut ved Dronningens Livregiment.
I 1988 blev Prins Joachim udnævnt til sergent.
I 1989 blev Prins Joachim udnævnt til løjtnant i reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant gjorde Prins Joachim fra 1989-90 tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment. 
I 1990 blev Prins Joachim udnævnt til premierløjtnant af reserven og i 1992 fulgte, efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I), udnævnelse til kaptajn af reserven.