[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Hærstaben

Siden november har danske soldater trænet og uddannet kurdiske sikkerhedsstyrker i den irakisk kurdiske del af Irak.  De danske og britiske instruktører har sammenlagt trænet mere end 600 kurdiske soldater i førstehjælp, skydning, bevægelse under principperne for ild og bevægelse og forhold over for miner og vejsidebomber.Inden soldaterne ankom til Irak, tilbragte de 14 dage på Cypern, hvor de havde lejlighed til at lære deres kommende britiske samarbejdspartnere at kende og blive fortrolige med det udstyr, de skulle undervise med.

I Irak blev kurderne undervist og trænet i hold af cirka 200 soldater. Hvert hold gennemgik et forløb på tre uger, hvor den første uge havde fokus på enkeltmandsfærdigheder, mens anden og tredje uge især blev brugt på træning i skydning, sanitetstjeneste og forhold over for miner.

- Fra begyndelsen var vi fokuserede på at uddanne de kurdiske sikkerhedsstyrker under forhold, de kunne forvente at blive indsat under og med materialer, som kan købes i lokalområdet. Ydermere var vores strategi at involvere førerne så meget som overhovedet muligt. Vores tilstedeværelse i denne del af Irak var midlertidig, og derfor er det vigtigt, at de selv er i stand til at opretholde færdighederne på længere sigt, siger Anders Nygaard.

Soldaterne kommer fra forskellige enheder i Hæren, og de fleste har en relativ høj levealder og erfaringer fra tidligere missioner. Uddannelsen indebærer elementer af kulturforståelse, sprog, krigens love og konflikthåndtering, og instruktørernes erfaring kombineret med den intensive forudgående uddannelse var medvirkende til, at uddannelsen forløb tilfredsstillende fra start.

Kompagniet bestod primært af personel fra Den Kongelige Livgarde og eksperter fra Trænregimentet og Ingeniørregimentet samt støtte fra Telegrafregimentet og Militærpolitiet.

Få dage før de danske soldaters hjemrejse blev brigaden, som danskerne har været med til at træne, beordret til at deltage i forsvaret af Kirkuk.

- Vi er overbevist om, at vores træning markant har forbedret deres chance for overlevelse i kampen mod ISIL, siger chefen for bidraget Anders Nygaard.

Chefen for Værnsfælles Forsvarskommandos Operationsstab, kontreadmiral Finn Hansen, roser den danske styrke:

- Jeg er imponeret over, at de danske soldater med så kort varsel kunne indgå i den britisk træningsstyrke. Det kræver stor fleksibilitet og professionalisme at løse opgaven som instruktør i et fremmed miljø overfor ukendte elever. Det glæder mig, at det til fulde er lykkedes for de danske soldater – til såvel de kurdiske soldaters, som til vores britiske kollegers store tilfredshed, udtaler kontreadmiralen. 

Bidraget ankommer til Roskilde Lufthavn torsdag eftermiddag den 5. februar.
Medier, som ønsker at dække hjemkomsten af enheden, bedes kontakte presseofficer Kristian Lykkestrand, på telefon 25 55 60 13 eller mail 2bde-pio@mil.dk.

Fakta - Kampen mod ISIL
• ISIL skaber humanitære kriser og store menneskelige lidelser.
• ISIL’s ekstreme ideologi, terrorisme, ambitioner og tilsidesættelse af internationale regler udgør en alvorlig trussel mod Irak og Syrien, men også mod andre lande over alt på kloden.
• Danmark er en del af en stærk global koalition på en lang række lande, hvis indsats mod ISIL er nødvendig, og ikke er mod nogen etniske eller sekteriske grupper.
• Koalitionsstyrkernes militære indsats har til formål at gøre det muligt for de irakiske sikkerhedsstyrker at bremse ISIL’s fremrykning og at kunne iværksætte modangreb for at genoprette kontrollen med og herredømmet over irakisk territorium.
• Kampen mod ISIL er en langvarig indsats på en lang række områder. Fly- og landmilitære bidrag er blot nogle af virkemidlerne.
• Forsvaret har udsendt F-16 bidrag, et 120 mands træningsbidrag, stabsofficerer samt transportfly.