[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Værnsfælles Forsvarskommando

Medierne fortalte i sidste uge, at de danske soldater, der er i Irak for at træne irakiske sikkerhedsstyrker til kampen mod ISIL, lever med daglige angreb og ildkampe, ikke kan forsvare sig og ikke kan løse deres træningsopgave, fordi de mangler tolke.

Det billede af situationen, kan den danske chef for træningsbidraget, oberstløjtnant Bo Overgaaard, ikke genkende.

-Vel er der udfordringer med træningen, men det skyldes ikke, at vi ikke kan kommunikere med soldaterne. Blandt andet fordi trænerne hurtigt har lært de mest almindelige udtryk på arabisk og derfor godt kan gennemføre en del undervisning af mindre grupper soldater uden at bruge en tolk. Udfordringerne var i begyndelsen, at soldaterne, som vi trænede, levede under ringe kår. De havde ikke tidssvarende uniformer og tæpper, som kunne modstå de kolde irakiske nætter. Det har de fået, og træningen er herefter forløbet mere tilfredsstillende, siger Bo Overgaard.

Al Asad Air Base, hvor danskerne bor og arbejder, har været under angreb med raketter mange gange, og der har også været enkelt egentligt angreb på basen. Men de danske soldater har ikke været i kamp, og Bo Overgaard er ikke bekymret for sikkerheden.

- Vores sikkerhed er god og indrettet efter den trussel, der er i denne del af Irak. Det hører nu engang med til en soldats hverdag, at der er fjender, som vil ham eller hende til livs. Det er vi indstillet på, når vi tager af sted, og det lever vi med under vores udsendelse. Der gøres til gengæld en stor indsats her på stedet for at imødegå alle tænkelige trusler mod os. En af indsatserne er træning af de soldater, som passer på basen. Ved at træne dem, øger vi vores egen sikkerhed, siger den danske oberstløjtnant.

De danske soldater træner de irakiske sikkerhedsstyrker i korte forløb af to til seks ugers varighed. På den tid kan man naturligvis ikke uddanne en færdig kampsoldat, og Bo Overgaard ved godt, at den danske indsats ikke gør det alene. Men han er ked af, hvis danskerne får indtryk af, at de danske soldater på grund af den korte tid, de har til træningen, ikke løser den opgave, som de er sendt ud for at løse. 

- Jeg er overbevist om, at vores indsats har en gavnlig effekt på de irakiske soldaters evne og vilje til at komme videre efter deres ophold her hos os. Vi oplever, at de får et mærkbart løft i såvel deres faglige kompetencer som i deres motivation. Jeg er sikker på, at vores indsats gavner den samlede indsats mod Iraks fjender. Vores indsats er kun én blandt mange forskelligartede indsatser i Irak. Det er den samlede effekt, der skal måles og ikke delelementerne hver for sig, fastslår Bo Overgaard.