[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

En dansk EH101 helikopter havarerede under en landing om natten under støvforhold i terrænet i Afghanistan den 11. oktober sidste år. Som følge af kraftige rystelser opstået under landingen mistede besætningen kontrollen over helikopteren, der endte liggende på siden. Alle de ombordværende kunne forlade helikopteren ved egen hjælp og blev fløjet ind til Mazar-e-Sharif af en anden dansk EH101.

Forsvarets Flyvehavarikommission blev aktiveret få timer efter havariet og har herefter haft ansvaret for at gennemføre undersøgelserne. Fokus for havarikommissionens arbejde er at klarlægge de forhold, der er relevante for flyvesikkerheden, så man kan lære af begivenheden og forbedre flyvesikkerheden fremover.

Forsvarets havariundersøgelser udføres efter en international standard, som det kendes civilt. Man interviewer alle involverede, så man får en forståelse af hændelsesforløbet. Der sker en detaljeret undersøgelse af den havarerede helikopter, så man kan se om, der er tekniske forhold, der kan have haft indflydelse på havariforløbet. Som en del af undersøgelserne analyserer man også oplysningerne fra helikopterens ”sorte bokse”, og man gennemfører simuleringer af hændelsesforløbet i det omfang, det er muligt..
Havarikommissionen har konkluderet, at der i forbindelse med landingen opstod voldsomme rystelser forårsaget af et fænomen kaldet ”bio-mechanical” feedback. Rystelserne var så voldsomme, at piloternes natoptik (”Night Vision Goggles”) faldt af deres hjelme, så de ikke kunne se noget i mørket. Under det efterfølgende forsøg på at standse vibrationerne mistede de kontrollen over helikopteren, og havariet var et faktum.
Havarikommissionen har ikke fundet indikationer på, at helikopterens tekniske tilstand har haft nogen indflydelse på havariets forløb. Ligeledes indikerer undersøgelserne heller ikke, at besætningen har handlet forsømmeligt eller uagtsomt.

Undersøgelserne har medført at der er fremsat en række anbefalinger, der primært går på håndtering af forskellige typer af vibrationer samt udvikling af vibrationsdæmpning.  Anbefalingerne er alle enten under behandling eller i gang med at blive implementeret.

Læs mere detaljeret om havariet her