[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

”US Chairman of the Joint Chiefs of Staff” (JCS), general Martin Dempsey ankom søndag aften til sit første besøg I Danmark. General Dempsey er den højest rangerende officer i USA og er præsident Barack Obamas primære militære rådgiver. Meget lig den danske Forsvarschefs rolle i forhold til Forsvarsministeren herhjemme. General Dempsey tiltrådte som “Chairman of the Joint Chiefs of Staff” i 2011. Før dette har generalen - siden han blev uddannet som officer I 1974 – blandt andet gjort tjeneste i Irak i flere omgange, Saudi Arabien og Tyskland samt været chef for ”US Central Command” og ”US Army Training and Doctrine Command”.


Forsvarschefen general Peter Bartram og general Martin Dempsey udveksler gaver på forsvarschefens kontor. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Det primære formål med besøget til Danmark er at drøfte forsvarsrelaterede emner med Forsvarschef general Peter Bartram. Samtalerne vil tage udgangspunkt i, at USA fortsat er Danmarks vigtigste strategiske partner på det militære område. Der vil blive drøftet emner som NATO i et ressource og opgavemæssigt perspektiv, nuværende operationer, men også uddannelses- og HR relaterede emner forventes vendt. Et centralt dokument set fra amerikansk perspektiv er den i juni udgivne ”US 2015 National Military Strategy”. Dette dokument er udarbejdet af general Dempsey og hans stab og er aktuelt i forhold til, hvordan det amerikanske forsvar ser på fremtiden, herunder samarbejde med Europa og øvrige partnere.


General Martin Dempsey ankommer til Værnsfælles Forsvarskommando på Arsenaløen. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.


General Dempsey skal under sit besøg i Danmark også på kort visit hos forsvarsministeren og i audiens hos Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Blandt højdepunkterne er også, når generalen skal tale på Frederiksberg slot for dele af Værnsfælles Forsvarskommandos stab og kadetter fra Hærens Officersskole. Ved denne lejlighed vil general Dempsey også give interview til danske medier.