[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

I dag markeres 75-årsdagen for den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940. I den forbindelse har flere medier stillet spørgsmål ved, om Forsvaret i dag er godt nok.

I den forbindelse siger Forsvarschef, general Peter Bartram:

- Forsvarets soldater og enheder er i dag markant bedre, fordi de er bedre trænet og har bedre udrustning. Forsvaret har tillige opnået værdifulde erfaringer fra de seneste årtiers deltagelse i operationer i blandt andet NATO-regi.

- En anden væsentlig forskel er, at vi dag ikke er alene. Forsvaret af Danmark er i dag baseret på vores NATO-medlemskab. Landenes evne til at samarbejde udvikles gennem fælles standarder, øvelser samt en række operative indsættelser. Dette gør, at alliancen er i stand til at agere resolut og robust, når fælles værdier er truet. Seneste eksempel på dette er NATO's tiltag for at støtte de baltiske lande, som har opfattet den russiske ageren i Ukraine som en trussel.