[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Konferencen blev afholdt i Doha, Qatar, og var en opfølgning på to tidligere afholdte konferencer i samme kreds - senest i januar. Denne gang havde konferencen deltagelse af 29 repræsentanter, heraf mange fra de regionale stater. Formålet med konferencerne var at gøre status for den militære indsats i kampen mod ISIL samt at drøfte den fremadrettede militære strategi.

Militære ledere fra koalitionen præsenterede de militære chefer for statusrapporter og vurderinger fra operationerne i Irak og Syrien. Hovedbudskabet på konferencen var, at på trods af enkelte tilbageslag, herunder i byen Ramadi, er den militære indsats mod ISIL samlet set effektiv.

Luftkampagnen gennemføres med væsentlig effekt på ISILs evne til at gennemføre angreb, og tilsvarende er koalitionslandenes træning af de lokale sikkerhedsstyrker generelt godt undervejs.

- De militære styrker i koalitionen, herunder de danske soldater, yder en stor og beundringsværdig indsats, siger viceforsvarschef, generalløjtnant Per Ludvigsen. 

Stor respekt
I forbindelse med deltagelsen i konferencen benyttede viceforsvarschefen desuden lejligheden til at besøge de danske soldater, der er udsendt til det multinationale luftoperationscenter i Qatar, som planlægger og styrer luftoperationerne.

- Det var en fornøjelse at besøge de danske udsendte i Qatar. Der står altid stor respekt om danske soldater - og i Qatar var ingen undtagelse. Jeg er stolt over deres indsats og de resultater, de på landets vegne leverer til den samlede kampagne, siger Per Ludvigsen.

Foruden at bidrage til planlægningen af koalitionens luftoperationer, består det danske bidrag i Qatar af et såkaldt "Mission Target Approval Authority" hold, som godkender samtlige angreb udført af danske fly. Dermed sikres det, at de danske F-16 altid indsættes i overensstemmelse med det nationale mandat og rammerne for magtanvendelse.