[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen

I denne måned er omkring 1.500 danske soldater sammen med over 9.500 soldater fra andre NAT0-lande på øvelse i de tre baltiske stater. I næste uge tager 2. Brigade afsted med tusind mand på feltøvelse White Sword i Litauen, hvor soldaterne skal prøve kræfter med de noget voldsommere litauiske skove.

I denne uge er Danske Division på øvelse Saber Knight i Tapa i Estland med sine fem brigadehovedkvarterer, og det var her Forsvarschefen tirsdag besøgte de danske og udenlandske enheder, der deltager i øvelsen. Begge de to danske øvelser er en del NATO Assurance Meassures, altså NATO’s forsikring af de baltiske lande om, at vi alle vil være klar til at forsvare dem, hvis de bliver angrebet.

-NATO Assurance Meassures er selvfølgelig den politiske årsag til, at vi er her, men som soldater og officerer er vores fokus at blive bedre til det, vi gør. Efter jeg har gået rundt her og besøgt de forskellige hovedkvarterer og stabsofficerer, er jeg overbevist om, at det giver mening, at vi er her. Vi har nogle indledende øvelser hjemme, og så samler vi alle både danske og udenlandske enheder her, så de kan operere sammen, siger general Peter Bartram.


Forsvarschefen i samtale med brigadegeneral Henrik Lyhne, der er chef for 1. Brigade.

Under besøget kom Forsvarschefen og chefen for Hærstaben, generalmajor, Hans-Christian Mathiessen rundt til både de danske og baltiske brigadehovedkvarterer. De fik også en gennemgang af det meget omfattende øvelsessetup, Danske division havde stillet på benene, for at skabe de bedste rammer for træningen af brigadestabene.
 
Øvelse Saber Knight 16 er en dansk ledet computerøvelse, hvor 850 mand fra USA, Storbritannien, Estland, Letland, Litauen og Danmark deltager. Sammen med feltøvelse White Sword i Litauen er de Danmarks væsentlige bidrag til den store amerikansk ledede øvelse Saber Strike 16, der kører i det Nordøstlige Europa fra 27. maj – 22. juni.


Selv om øvelsen foregår på computer, er der stadig brug for kort for at holde styr på enhedernes og fjendens placering.