[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Steffen Fog, Værnsfælles Forsvarskommando

Støtteskibet Absalon forlod ved midnatstid natten mellem mandag og tirsdag rollen som det danske bidrag i Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2) og ventes hjemme i Danmark i starten af december. Før deltagelsen i SNMG 2 har skibsbidraget deltaget i eskorteringen af det kemiske materiale, som på vegne af det internationale samfund er blevet fjernet fra Libyen.Skibet og dets besætning, både grundbesætningen og den ekstra bemanding, i form af en maritim helikopter, Lynx'en, med mandskab, en række MP'ere foruden læge, sygeplejersker, sprogofficer og præst, har således været af sted non stop siden starten af september. For at takke for dét og for at anerkende besætningen for god indsats under vanskelige forhold var der i dag chefbesøg på skibet, som har gjort holdt på Malta for at proviantere, inden skibet fortsætter hjemover.

Ikke færre end fem chefer i Forsvaret har besøgt skibet i dag og takket for den gode indsats. Forsvarschefen general Peter Bartram takkede således på skibets helikopterdæk hele besætningen. Sammen med ham deltog også chefen for operationsstaben, generalmajor Flemming Lentfer, chefen for marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, chefen for flyverstaben generalmajor Max Arthur Lund Thorsø Nielsen og chefen for 2. Eskadre, kommandør Carsten Fjord-Larsen, der alle ligeledes takkede besætningen for god indsats.

Formålet med Absalons sejlads har været to ting: I første del af turen deltog Absalon i eskorteringen af det kemiske materiale, som blev fjernet fra Libyen og sejlet til destruktion i Tyskland. I anden del af turen indgik Absalon som det danske bidrag i SNMG 2, som er en del af NATO's tilstedeværelse i Middelhavet, herunder Operation Active Endeavour og som dansk deltagelse i samarbejdsøvelser med øvrige NATO-lande.

Absalon forventes tilbage i Danmark i starten af december.