[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af RØM, chef for det det danske Challenger-bidrag.

Flyvevåbnet har siden 2011 regelmæssigt haft en Challenger 604 udstationeret i det østligeAfrika primært med henblik på at overvåge og indhente efterretningsmateriale om pirataktiviteter til brug for NATO. Formålet er, at forbedre sikkerheden og dæmme op for kapringer og gidselstagninger udført af pirater.

Situationen har gennem de seneste år været i bedring, hvilket tilskrives flere initiativer herunder tilstedeværelsen af Challenger 604 kapaciteten.
Challenger 604 er blandt andet kendetegnet ved at have stor rækkevidde og gode sensorer, der samlet set gør kapaciteten i stand til at overvåge større havområder på en given mission. Ligeledes kan flyets sensorer anvendes til at identificere og optage små objekter på havet og på jorden med høj detaljeringsgrad.


Challenger i anti-pirateri konfiguration

Flyet er i stand til at operere uden en større støttestruktur under missionen hvorfor kapaciteten på få dage eller timer kan være på vej – også på længerevarende missioner – når opgaverne kalder ude i verden. Hermed er det også en forholdsvis ressourcebillig kapacitet at sende ud.
Fem besætningsmedlemmer deltager på en mission under Operation Ocean Shield, men alt i alt er 21 mand direkte involveret i opgaveløsningen i form af diverse støttefunktioner og forbindelsesled til NATO.


Billedemateriale fra en tidligere mission

En normal missionsdag starter med at efterretningspersonel klargør materiale til missionen, mens kommunikations- og informationspersonel sikrer, at kommunikationsvejene fortløbende fungerer. Herefter planlægges og briefes dagens mission i besætningen. Samtidig klargøres flyet af flymekanikerne. Efter missionen afleveres billeder og video, som er optaget undervejs, til efterretningspersonellet, som straks går i gang med at lave billedanalyse – et arbejde, der sagtens kan tage seks-syv timer afhængig af mængden. Det behandlede materiale sendes afslutningsvis til NATO, hvorefter missionen er fuldført.

Når flyet er landet, bliver det modtaget af flymekanikerne og en specialist indenfor de elektriske systemer på flyet. Såfremt der skulle være fejl på flyet, udbedres det med det samme, og flyet klarmeldes, så det er umiddelbart klar til mission igen.
Detachementet opererer ud fra en mindre lejr, hvor jordudstyrspecialisten servicerer og evt. reparerer det materiel, som driver lejren. Forsyneren sørger for, at reservedele hurtigt kan tilgå enheden, ligesom han hjælper med andre opgaver i lejren.Overordnet set er Detachement-Commanderen chef for enheden. Han har en mission commander med ansvar for den operative del af indsættelsen, samt en logistic commander med ansvar for fly og lejrfaciliteter. Endelig har enheden også to personer – en efterretningsofficer og en forbindelsesofficer – siddende i et NATO-hovedkvarter i England med henblik på at koordinere RDAF MPA OOS indsats med NATO.

7. maj afsluttes operationen for NATO, og nogle dage senere drager enheden tilbage til Danmark.


Holdet samlet inden første mission