[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Ida Suhr Birkemose / Værnsfælles Forsvarskommando

Det er lidt over et halvt år siden, at Hærstaben fik en chefrådgiver fra reserven som et led i totalstyrkekonceptet. Nu er den nye rådgiverfunktion også kommet til Søværnet. Her skal kommandørkaptajn Steen Gravers Nielsen fra reserven hjælpe Søværnet til at se alle ressourcer, både fastansatte, Hjemmeværnets frivillige og reservepersonel, ud fra en helhedsbetragtning.

- Der er i Søværnet et stort uforløst potentiale i forhold til anvendelse af reserven, og vi skal i Søværnet være bedre til at udnytte dette. Det er i denne sammenhæng, at kommandørkaptajn af reserven, Steen Gravers Nielsen, kommer til at spille en nøglerolle, siger chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn.


Steen Gravers blev udnævnt til chefrådgiver fra reserven den 5. januar 2016. Foto: Marinestaben.

Et ben i begge lejre
Steen arbejder som direktør i Mercuri Urval, og han har på denne måde et ben i begge lejre. Han er nemlig i daglig kontakt med civile arbejdsgivere, og er dermed helt tæt på de chefer og arbejdsgivere, der i sidste ende også skal være med til at se idéen i at frigive deres medarbejdere i en kortere eller længere periode til rådighedstjeneste i Forsvaret.

- Det er en afgørende forudsætning, at der er opbakning fra den civile arbejdsgiver i almindelighed og familien i særdeleshed, hvis Søværnet skal få glæde af reserven, og reserven skal få glæde af Søværnet. Derfor skal vi have virksomhederne til at se fordelene ved at have folk fra reserven ansat. Det glæder jeg mig til at komme i gang med, siger Steen.

Steen startede som officersaspirant i 1982, og frem til 1998 gjorde han karriere som linjeofficer i Søværnet. Han har blandt andet sejlet i torpedobådene, været afdelingschef på Kampinformationsskolen og skibschef i Kampflexerne. Undervejs har han gennemført VUT I og II.

Efter 16 år i Forsvaret begyndte en blanding af mavefornemmelse og familieliv imidlertid at pege ham i en ny retning, og Steen endte med at skifte kurs og begyndte sit arbejde i Mercuri Urval som konsulent. Ligesom i Søværnet steg Steen også i graderne på sit nye arbejde, og i dag bærer han titlen direktør i det svenske firmas Hellerup-afdeling. I de 18 år, Steen har arbejdet hos Mercuri Urval, har han fortsat sit arbejde i Søværnets reserve.

- Jeg var heldig at starte i en god virksomhed med en chef, der forstår vigtigheden i Forsvarets arbejde, og jeg havde derfor mulighed for at fortsætte ved Søværnets reserve. Men jeg har også oplevet, at jeg som ansat i Søværnets reserve selv skulle tage meget initiativ, hvis der skulle ske noget. Jeg håber, at jeg i min nye stilling kan være med til at lette den proces, så Søværnet i højere grad bliver den aktive og attraktive part i forholdet, siger Steen.