[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Specialoperationskommandoen

En ny rådgiverfunktion omkring totalstyrkekonceptet er etableret hos Specialoperationskommandoen. Her skal oberstløjtnant af reserven Christian Jacob Flarup hjælpe Specialoperationskommandoen til at se alle menneskelige ressourcer, både fastansatte, reservepersonel og Hjemmeværnets frivillige, ud fra en helhedsbetragtning.

- Der er i Forsvaret et stort uforløst potentiale i forhold til anvendelse af personel fra reserven og Hjemmeværnet. Vi skal i Specialoperationskommandoen være bedre til at udnytte dette. Det er i denne sammenhæng, at oberstløjtnant af reserven Christian Jacob Flarup kommer til at spille en nøglerolle, siger chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Jørgen Høll.


Generalmajor Jørgen Høll, chef for Specialoperationskommandoen, byder oberstløjtnant af reserven Christian Jacob Flarup velkommen til samarbejdet. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste Nord.

Christian Jacob Flarup forrettede indledningsvis tjeneste ved Livgarden 1985-89 og har siden gennemgået et bredt spektrum af videreuddannelsesforløb inden for fagområderne operation og efterretning. Han var på det sidste hold fra hærens reserve, som gennemførte Videreuddannelsestrin II og har efterfølgende designeringsmæssigt - foruden tjeneste ved brigade og divisionstabe - i perioden 2003-2012 være designeret til Jægerkorpset og her bidraget til udvikling af nyt føringskoncept og opbygning af en bæredygtig reservepersonelkapacitet i efterretningssektion.

Christian Flarup er uddannet forstkandidat fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og har i sit civile virke arbejdet som management konsulent hos McKinsey & Co og som administrerende direktør i DISA Danmark A/S, WindowMaster A/S og hos Duba-B8 A/S.  For tiden arbejder han med bestyrelsesarbejde og på at afslutte et toårigt Excecutive MBA-forløb ved business-skolen IMD i Lausanne.

Christian Jacob Flarup er gift med major af reserven Britt Lange, der civilt er overlæge og har en PhD grad inden for flymedicin. Sammen har de tre børn i alderen 8-15. Christian Jacob Flarup bor strategisk velplaceret i Odense - midt mellem SOKOM, SOKOM’s dispositionsenheder og samarbejdsparterne i hele landet.

- Jeg ser frem til at samarbejde med de øvrige i Specialoperationskommandoen og bidrage til at, udvikle og styrke kommandoen gennem fælles indsats. Herved kan vi sammen skabe forudsætninger for at SOKOM på sigt kan opstille og udsende en Special Operation Component Command med en bæredygtig dybde, bredde, slidstyrke og ressource økonomi, fortæller Christian Jacob Flarup.

- Et væsentligt bidrag til opbygningen af denne kapacitet vil være at tiltrække, fastholde og udvikle en stærk Specialoperationskommando-reserve, der efter omstændigheder kan bidrage og supplere med kapaciteter og komplementære kompetencer til såvel den nationale struktur, en udsendt Special Operation Component Command og andre igangværende internationale operationer, fortæller Christian Jacob Flarup.