[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Der er tale om en rådighedsstilling, hvor oberst af reserven Christian Herskind skal deltage i internationale reserveofficersfora samt være Forsvarschefens og Værnsfælles Forsvarskommandos repræsentant ved diverse arrangementer i udlandet, hvor Forsvarschefen eller den daglige chefgruppe ikke har mulighed for at deltage.


Christian Herskind og Forsvarschefen general Peter Bartram. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.

Christian Herskind har både en international og en dansk uddannelse som jurist og er administrerende direktør i Refshaleøens Ejendomsselskab. Militært er han uddannet reserveofficer fra Hærens Kampskole og var i 2006 udsendt til Afghanistan. Han var indtil 20. januar 2016 formand for Interforce Region Hovedstaden og var medstifter af Soldaterlegatet, hvis fondsbestyrelse han er næstformand for. Christian Herskind har ligeledes i en årrække været præsident for Kredsen Mars og Merkur, der siden 1975 har arbejdet på at styrke kontakten mellem erhvervslivet og den militære ledelse. 

Christian Herskind Jørgensen skal fungere i stillingen fra den 1.marts og han ventes at blive indkommanderet ca. 40 dage om året.