[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Anders V. Fridberg, Værnsfælles Forsvarskommando

De nordiske lande skal arbejde tættere sammen om fælles bidrag til FN-missioner for at øge den operative effekt og samtidig reducere omkostningerne. Det er et af punkterne på handlingsplanen, efter at Danmark overtog formandsskabet i det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, den 1. januar 2016.

Et andet punkt på Danmarks arbejdsplan er at skabe en procedure, der kan reducere mængden af det papirarbejde, der skal udføres, når landene vil sende militære køretøjer, fly eller skibe ind på hinandens territorier i forbindelse med besøg, uddannelse og øvelser.

- De to eksempler fra vores overordnede action plan illustrerer spændevidden i samarbejdet godt. NORDEFCO skaber rammer for samarbejde mellem landene på alle områder i forsvaret; fra uddannelse over materiel og logistik og til operationer, når det kan øge kvaliteten eller være med til at reducere omkostninger. Det er det, der er formålet med NORDEFCO, siger kontreadmiral Finn Hansen, der som forsvarschefens repræsentant under formandskabet er formand for den militære koordinationskomite, der er det højeste militære organ i samarbejdet.


Danmark havde sidst formandsskabet i NORDEFCO i 2012, hvor forsvarscheferne holdt møde på Kastellet i København.

Ud over at sætte fokus på nye områder vil Danmark også fortsætte arbejdet med en lang række initiativer, der er sat i gang tidligere. Det omfatter blandt andet fortsat støtte til East African Standby Forces, et forbedret samarbejde om fly og overvågning af luftrummet og et projekt om sikre kommunikationslinjer mellem de nordiske lande.

Fakta: NORDEFCO

NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) er det officielle forum for forsvarssamarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
Samarbejdet omfatter blandt andet operationer, uddannelse og øvelser, kapaciteter og materiel. Landene vælger selv, hvilke af de projekter, som NORFEFCO arbejder med, som de ønsker at samarbejde om.

NORDEFCO blev oprettet i 2009, hvor det erstattede tre tidligere nordiske samarbejdsfora på forsvarsområdet. De nordiske lande har samarbejdet på forsvarsområdet siden 1950’erne.

Formandskabet roterer årligt mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland. Sidst Danmark stod i spidsen for NORDEFCO var i 2012. Sverige havde formandsskabet i 2015.

Læs mere om det danske formandskab her.

Læs mere om NORDEFCO