[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kim Vibe Michelsen

Øvelsen er en væsentlig del af NATO Assurance Meassures, som skal forsikre de baltiske lande om NATO-bistand i tilfælde af krig. Og som samtidigt også er en betydelig del af den overordnede amerikansk ledede øvelse Saber Strike, der kører i Nordøst Europa i det meste af juni måned.

At føre moderne krig i fjendeland er vanskeligt. At gøre det med både forsvar og angreb i et nært beslægtet allieret land er endnu sværere. Hensynet til eksempelvis bevarelse af infrastruktur vejer tungere, og samspillet med de nationale myndigheder er anderledes. Det skaber andre dilemmaer, og det er netop dem, som brigadestabene skal udsættes for under øvelse Saber Knight i Estland i den næste uges tid.Foto: Loiuse Schierup.


I scenariet er Estland, Letland og Litauen under både ligeværdige og irregulære angreb fra en opdigtet fjendtlig nabostat. Danske Division skal sammen med tyske og britiske styrker samt den multinationale NATO-enhed Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, smide fjenden ud og genoprette roen – i rammen af Allied Rapid Reaction Corps. Divisionen indholder i sig selv to danske og en brigade fra hver af de tre baltiske lande.


Civile er med
Øvelsen kører som en computerøvelse, hvor brigaderne skal planlægge, koordinere og udføre operationer som normalt, men hvor selve operationerne udføres på skærm. For at skabe et realistisk miljø er NGO’er, internationale organisationer, FN og nationale myndigheder også med som rollespillere.
Øvelse Saber Knight 2016 er en del af den årligt tilbagevendende amerikansk ledede øvelse Saber Strike, der siden 2010 har gæstet de tre baltiske lande. Saber Strike omfatter en lang række mindre øvelser, hvoraf danske soldater deltager i den igangværende Saber Knight i Estland og senere på måneden i 2. Brigades øvelse White Sword i Litauen. Samlet set udgør det danske bidrag 1.500 mand ud af de 10.000 deltagende soldater.


Foto: Louise Schierup.

Danske Division fortsætter sin øvelse Saber Knight 2016 frem til 9. juni. I øvelsen deltager soldater fra USA, Storbritannien, Litauen, Letland, Estland og Danmark