[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og fotos: Morten, presseofficer OIR Hold 3

Det er ikke kun den bagende sol og de ekstreme 48 C°, som får sveden frem på panden hos de danske soldater i Irak. Et særdeles højt aktivitetsniveau blandt militærtrænerne bærer også en del af skylden, og for nylig blev uddannelse nr. 8.000 givet til en soldat fra den irakiske hærs 7. Division, som netop nu er i kamp med ISIL tæt på basen.

- Siden februar har vores træningshold haft godt 1.663 soldater og politifolk fra de irakiske sikkerstyrker, ISF, igennem forskellige uddannelsesprogrammer. Samlet set har de nu fået 8.341 uddannelser, og det er netop antallet af uddannelser, der batter noget i den her sammenhæng. For jo flere uddannelser og dermed kompetencer og militære færdigheder vi giver hver enkelt irakisk soldat og politimand, jo bedre er han rustet til at bekæmpe ISIL, siger chefen for DANCON OIR Hold 3, oberstløjtnant Kenneth Strøm.

40 militære discipliner
Paletten af uddannelser som danskerne giver de irakiske sikkerhedsstyrker, tæller knap 40 forskellige militære discipliner som skydning, kamp i by, undervisning i Krigens Love, førstehjælp, forholdsregler overfor improviserede sprængladninger, samt officersuddannelse m.v.

De irakiske soldater, som Hold 3 har uddannet, kommer primært fra 7. Iraqi Division, som for tiden er indsat for at fordrive ISIL fra områder langs Eufrat i Al-Anbar provinsen. I marts og april uddannede danskerne 330 politifolk fra Iraqi Federal Police, umiddelbart inden de blev indsat i kampen mod ISIL.

Tager ny viden med til fronten
- Ofte beder irakerne os om at gennemføre et helt specifikt træningsprogram med meget kort varsel. Blandt andet har vi uddannet et hold finskytter med blot én dags varsel. I løbet af uddannelsen blev soldaternes evne til at ramme mål ud på lange distancer forbedret betydeligt, og skytterne blev indsat i kampoperationer umiddelbart efter undervisningen, siger Kenneth Strøm og tilføjer:

- Det samme gjaldt stabsofficerer, en brigadechef, fire bataljonschefer og kompagnichefer fra 7. Division, som vi over en uge gav en dags undervisning og mulighed for sparring i forhold til de konkrete, igangværende operationer, som de for tiden gennemfører i byen Hit. Officererne kom direkte fra fronten, fik fem timers intensiv træning og sparring, og returnerede umiddelbart derefter til fronten igen. Tilsvarende kom artilleriobservatører fra fronten og modtog en uges repetition i påkald og ledelse af skydning med artilleri, hvilket styrker 7. Divisions evne til at bekæmpe ISIL på længere afstande.
Og det er netop eksempler som de her, der gør træningsmissionen her til noget helt særligt. Det, vi lærer soldaterne fra de irakiske sikkerhedsstyrker, bliver anvendt direkte i de igangværende kampe mod ISIL. Det er et meget effektivt og giver direkte afkast – og er ret unikt.Undervisningen af stabsofficererne, brigadechefen, bataljonscheferne og kompagnicheferne bød blandt andet på mulighed for personlig sparring i forhold til deres igangværende opgaver, herunder de udfordringer og muligheder som de pågældende førere står overfor. På det mere praktiske plan blev der også gennemgået og trænet etablering af kampstillinger og check points, ligesom trænerne hjalp divisionsstaben med, gennem det irakiske logistiske system, at bestille blandt andet pigtråd, sandsække og andre materialer til at udbedre de eksisterende kampstillinger. Materialer som hidtil har været en mangelvare, men som allerede én uge efter træningen nu er begyndt at ankomme til enhederne ved fronten.

Fra taletidskort til hi-tec satellit-kommunikation
Den samme uge blev godt 30 irakiske officerer og befalingsmænd fra 7. Division undervist i betjening af nye satellitradioer, som er givet til 7. Division via en amerikansk donation på i alt 103 satellitradioer. Hidtil har divisionsstaben ført sine enheder ved hjælp af blandt andet mobiltelefoner. Inden overleveringen af de topmoderne radioer, strikkede danske soldater en uddannelsesplan sammen, så repræsentanter fra alle divisionens enheder fik den fornødne undervisning og tildelt de rette kaldetal.- Radioerne har rigtig stor betydning for os, og især når vi skal kommunikere ud på lange afstande. Kommunikation er generelt meget vigtig i vores kamp mod ISIL, og vi er meget taknemmelig for, at de danske soldater også kunne hjælpe os med uddannelse på dette felt, siger uddannelsesofficeren i 7. Division, oberstløjtnant Mussa, og tilføjer:

- Danskerne har nogle rigtig dygtige instruktører. Oprindeligt var der afsat to dage til undervisning på radioerne, men på grund af instruktørernes store faglighed, blev det gennemført på blot en enkelt dag.  Generelt sætter vi meget stor pris på danskernes lektioner, som de kan sætte i værk med meget kort varsel.

Det nuværende hold af danske militære instruktører i Irak afløses af et nyt hold i starten af august. Indtil da fortsætter et fire uger langt, intensivt træningsprogram af 300 grænsevagter fra det irakiske grænsepoliti, som landede på Al Asad Air Base den 20. juni. 

FAKTA

Det danske bidrag på Al Asad Air Base har det seneste år ydet træning, rådgivning og undervisning af irakiske styrker med det formål at gøre de irakiske soldater bedre rustet til besejre ISIL (ISIL).

Grundstammen i det aktuelle DANCON OIR Hold 3 udgøres af I Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde, men specialister fra hele Forsvaret indgår i holdet, som i alt består af 137 soldater inklusiv et mindre detachement i Bagdad samt flyvevåbnets radarbidrag på Al Asad Air Base.

Siden februar 2015 har 4.935 irakiske soldater og politifolk, ISF, gennemgået uddannelse ved danske styrker på Al Assad Air Base. Samlet har de modtaget 10.715 kurser/uddannelser.

Antallet af uddannelser til de irakiske sikkerhedsstyrker har været stødt stigende. Hold 1 gennemførte 1.381 uddannelser, Hold 2 gennemførte 2.872 uddannelser og hold 3 har pt. gennemført 8.341 uddannelser.

Der deltager ca. 60 nationer i kampen mod ISIL, hvoraf 13 nationer står for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker – Building Partner Capacity. Indtil videre er over 20.000 irakiske soldater blevet uddannet. Den danske styrke er i Irak på anmodning fra den irakiske regering.

Se flere fotos fra den danske indsats mod ISIL.