[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Ida Suhr Birkemose / VFK

Det var en blanding af sørgmodighed og stolthed da Maritimt Overvågningscenter Syd mandag den 31. oktober nedhalede flaget for sidste gang. Efter meddelelsen om en sammenlægning af de to eksisterende overvågningscentre for fire år siden, var dagen længe ventet.Chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, holdt tale ved lukningen, hvor han udtrykte stor tilfredshed med besætningen og de mange års hårde arbejde, de har lagt for dagen.

”Det glæder mig, at hele ti personer for en kortere eller for en længere periode flytter med over til det nye overvågningscenter. For I besidder hver især nogle kompetencer, som også fremover skal bruges til de skitserede opgaver. Og det er vigtige opgaver,” sagde Chefen for Marinestaben.Chef for SOE, Kommandørkaptajn Gustav Lang, oberst Søren W. Andersen, garnisonskommandanten i Frederikshavn kommandør Tommy Jeziorski, seniorsergent Ole Thomsen og borgmester i Frederikshavn kommune, Birgit S. Hansen lytter til Chefen for Marinestabens åbningstale i Frederikshavn.


Det nye Maritime Overvågningscenter


Tre af de ti medarbejdere, der flytter med til det nye overvågningscenter, mødte allerede op næste dag i Frederikshavn.  Her stod tirsdagen på åbning af det nye Maritime Overvågningscenter (MOC), der er resultatet af sammenlægningen af det forhenværende MOC Syd og MOC Nord.

”Det vi har brug for nu, er at tingene falder på plads. Der er brug for at de nye medarbejdere rekrutteres, dem, der allerede er, skal uddannes, således de kan indgå i organisationen. Jeg føler mig sikker på, at du, orlogskaptajn Heinrich Evers, som chef for den nye MOC, sikkert og dygtigt når alle de fastsatte mål, mens du har dine medarbejdere med dig,” sagde Chefen for Marinestaben.Med huen under armen på hele besætningen, blev det nye flag hejst i høj solskin, som en fin forlængelse af gårsdagens nedhaling.