[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Af Ida Suhr Birkemose / VFK

Når Anders Skipper Brix Kjelgaard og Dan Jørgensen har været til deres sidste eksamen den 8. juni 2016, er de blandt de sidste elektronikfagteknikere og automatikteknikere, der har taget både skoleforløb og praktik fuldt ud på Søværnets Center for Teknik (TEC).

Siden de startede på skolen, er det nemlig blevet sådan, at skoleforløbene skal tages på civile tekniske skoler, og kun praktikken foregår inden for hegnet.

- Jeg tror, det både kan være godt og skidt, at skoleforløbene er på de civile skoler, siger Anders, der i sin elektronikfagteknikerpraktik har arbejdet på støtteskibet Absalon.

- Det gode ved uddannelsen har jo altid været, at den også er civilt kompetencegivende. Det vil det måske bære endnu mere præg af nu. Men på TEC har vi alt det udstyr, der også findes på enhederne, så på den måde, har vi også arbejdet med Søværnets udstyr, når vi ikke har været på skib, fortæller han.


Fra venstre: Dan Jørgensen og Anders Skipper Brix Kjelgaard


TEC støtter fortsat uddannelserne
Da uddannelserne blev kigget efter i sømmene, kunne TEC fastslå, at den faglige viden, de fik i grundforløbet på skolen, i overvejende grad matchede det forløb, der findes på de civile skoler. Derfor blev uddannelserne omlagt.

- Både automatik- og elektronikfagkteknikerne er enormt vigtige for Søværnet. De er på alle større enheder. Derfor er det også vigtigt, at vi fortsat sikrer en stor faglighed, siger kommandørkaptajn Jesper Svendsen, chef for TEC.

Det vil han gøre blandt andet ved fortsat at udbyde militærteknologiske kurser hos TEC, hvis der blandt praktikanterne bliver brug for det. Derudover gennemfører TEC også sin del af den nødvendige funktionsuddannelse rettet mod Søværnets systemer. Det er noget skolen løbende vil være opmærksom på, ligesom de fortsat vil træde til med kurser til andre dele af Søværnet for at understøtte, at alle medarbejdere kan operere på de moderne nye skibstyper.


- Stort tillykke til de kommende svende. Selvom forvandlingen først officiel sker på fredag, viser de karakterer, der er givet under eksamenerne bl.a. i går og i dag, at der endnu engang bliver udnævnt et uhyre kompetent hold fra Center for Teknik, siger chefen for marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, der den 8. juni hilste på de kommende elektronikfagteknikere og automatikteknikere inden deres endelige udnævnelse.

De dygtige lærlinge

Både Dan og Anders har været glade for deres uddannelse i Søværnet. Deres opgaver har været forskellige, men de har været i et tæt samarbejde på skibene, der blandt andet har indebåret reparationer og vedligeholdelse af radar, radioer og våbensystemer.

Men mens Anders fortsætter sit arbejde på Absalon, har Dan valgt et arbejde på flådestationen Korsør.

- På flådestationen har jeg mere faste arbejdstider, så jeg kan læse en HF ved siden af arbejdet. Jeg planlægger nemlig ikke at være i Forsvaret mere end et par år endnu, siger Dan.

Søværnet har et stort behov for de dygtige faguddannede medarbejdere, og det kan da også være en bekymring, at endnu færre vil vælge praktikken på det danske forsvars skibe.

- Vi uddanner fortsat ikke nok teknikere i Søværnet. Men vi er kendt for, at vores elever har et højt fagligt niveau, og vi håber det kan være med til at tiltrække eleverne, siger Jesper Svendsen

Det faglige høje niveau demonstrerede elever fra skolen også i år, da fem svende fra Søværnet modtog medaljer fra Kjøbenhavns Smedelaug af H.M. Dronningen. Det er en af de største hædersbevisninger indenfor håndværkerfaget.


FAKTA:

Selvom TEC har omlagt uddannelserne, består centeret stadigvæk. Fra 2017 vil navnet være Center for Sømilitær Teknologi.    
Fremadrettet har centeret fokus på at sikre sig, at de nyuddannede kan understøtte Søværnets skibstyper, og sørge for, at eleverne får endnu mere træning til søs. Desuden vil centeret tilbyde specialkurser løbende, hvis behovet opstår. Centeret vil være med til at sikre, at de færdige lærlinge fortsat bevarer det høje faglige niveau, de er kendt for.