[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, VFK Kommunikationsafdelingen 

Chefsergent Erik Lindholm Kirk Madsen fik i dag overrakt Forsvarets Idrætspris af Forsvarschefen general Peter Bartram. Det var en stolt Erik Madsen, som for anden gang bliver anerkendt for sin indsats for idrætten i Forsvaret.
- Det er en stor ære. Det er en anerkendelse af det arbejde, jeg har lavet og et skub til at komme videre med det. Det er rart at vide, at der andre end en selv, der bemærker det arbejde, jeg gør, siger Erik Madsen.
Erik Madsen modtog for første gang Forsvarets Idrætspris i 2006. Han understreger, at formålet med idræt i Forsvaret ikke bare er en stor medaljehøst ved internationale konkurrencer. Det skal også gøre atleterne til bedre soldater.- Når man er i god fysisk form, så tror jeg også, man har mental styrke, hvis man kommer i en skarp situation med et højt stressniveau. Så tror jeg, at man har et godt anker i at være en god personlighed og have trænet hårdt i hverdagen, forklarer han. Erik Madsen lægger vægt på, at idræt ikke bare skal være et frikvarter for kadetternes studier, men at det er militær fysisk træning, der er relevant for deres virke som officerer.
Erik Madsen nummer tre fra højre fotograferet sammen med det danske landshold i marinefemkamp i 2012, hvor de var til VM i Sverige. Foto. Sune Wadskjær Nielsen.

Vægt på langvarig indsats
Indstillingen af Erik Madsen til Forsvarets Idrætspris fremhæver hans indsats for udviklingen af den fysiske træning i Søværnet:

- Som begrundelse for indstillingen bør fremhæves, at Erik Madsen har været foregangsmand for udviklingen af idrætten i Søværnet gennem mange år. Erik Madsen har som leder af Kompetencecenter Idræt på Søværnets Officersskole siden april 2007, været foregangsmand for utallige tiltag og fremsat mange ideer til forbedring af vilkårene for både den tjenstlige og frivillige idræt i Forsvaret. Han har skabt et stort netværk, både militært og civilt, nationalt og internationalt og udnyttet de knappe ressourcer optimalt.
Erik Madsen har gennem næsten hele sin karriere været aktiv indenfor marinefemkamp, og han har i høj grad været medvirkende til at udvikle de danske marinefemkæmpere til en høj standard. Det har betydet, at Danmark kan konkurrere på det allerhøjeste internationale niveau, og flere af de militære marinefemkæmpere har opnået anerkendelsesværdige resultater og præmier de seneste par år. 

Se også et indslag fra 2012, hvor Erik Madsen er interviewet om marinefemkamp.