[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Ida Suhr Birkemose / VFK

”Det hårdeste var helt sikkert, da vi skulle gå gennem skoven om natten. Der skete ingenting, men bare forventningen om, hvad der kunne ske, var nok til, at vi alle sammen var nervøse,” siger Gersbøll, der den seneste uge har været i praktik hos Air Force Training Centre (AFTC) på Flyvestation Karup.

At der ikke skete noget den aften, er muligvis en underdrivelse. Eleverne fik prøvet kræfter med blandt andet undersøgelse af en efterladt bil, de kom i baghold og slap væk, og de stoppede nogle i at grave en vejsidebombe ned.

Med stor entusiasme fortæller Gersbøll, der går i 10. klasse i Solrød, at de også har skudt med skarpt og har sovet i bivuak i novemberkulden. Det er seniorsergent Morten Denker Sejrs sidste hold i 2016, og han har i løbet af i år haft besøg af ca. 300 folkeskoleelever fra hele Danmark, der har knoklet sig gennem forhindringsbaner og samarbejdsøvelser hos AFTC.

 
Gersbøll får af Morten Denker Sejr overrakt papir på, at han har klaret en uge som soldat i Karup.

”Det er sjovt at have med de 15-17-årige at gøre, og opleve hvor stor lyst de har til at opleve noget nyt. Det kan tælles på én hånd, hvor mange der ikke kan gennemføre det,” fortæller Morten Denker Sejr.

På Hærens mark
Det er ikke kun på Flyvestation Karup, at erhvervspraktikanterne kan prøve, hvordan en uge som soldat foregår. På Varde Kaserne har de ca. 250 elever  i erhvervspraktik hvert år, og det er noget, man prioriterer højt.

”Det er en god måde at få kontakt til de unge mennesker på. Det er en unik mulighed for hvervning,” siger korporal Mette Richter, som er presse- og informations-hjælper ved Varde Kaserne.

I Hæren lærer de unge mennesker blandt andet at sløre sig og leve af en feltration. Desuden øver de at gemme sig og angribe en fjende, og det giver dem et godt indblik i soldatens hverdag.

”Jeg sidder med, når praktikanterne giver tilbagemeldinger. Der hører jeg, at mange af eleverne opdager, at det er det her, de vil i fremtiden. Så jeg tror på, det virker,” fortæller Mette Richter.


Erhvervspraktikanterne får hjælp til at rette skydestillingerne til på Varde Kaserne.

Emil som kystredder
Søværnet tilbyder også de danske skoleelever erhvervspraktik. På redningsstationen i Danmarks sydligste by er redningsbåden sat i vandet, og efter få minutters sejlads spørger en af kystredderne Emil, om han kunne tænke sig at styre. Der bliver ikke tøvet et sekund, og efter en kort introduktion er det Emil, der styrer båden.

”Det er sjovt at være i praktik her, fordi jeg får lov til at lave meget. Det sjoveste er helt sikkert at få lov til at sejle,” fortæller Emil. Han skal være erhvervspraktikant ved Kystredningsstationen Gedser i en uge, og selvom det kun er tirsdag, er der allerede fuld gang i aktiviteterne.

I videoen nedenfor kan du se Emils første gang som styrmand på redningsbåden.

Krav til erhvervspraktikanter:
        Du skal kunne lide at være fysisk aktiv
        Du behøver ikke være dansk statsborger, men du skal tale og forstå dansk
        Du må ikke have fysiske skader (f.eks. forstuvede eller knogler)
        Du må ikke have sukkersyge, epilepsi, hjertefejl, astma eller andre sygdomme, der er medicinkrævende

Hvordan kommer jeg i praktik i Forsvaret?

Du skal henvende dig til din lærer eller uddannelsesvejleder. De fordeler praktikpladser til Forsvaret.