[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando

Forbindelsesofficerer i junglen, logistik og luftoperationer. Opgaverne for danske FN-soldater i UNMIL har været alsidige, og ikke mindst oberstposten som chef for J3 i Monrovia har givet gode erfaringer med Afrika og FN-systemet til danske officerer.  På et tidspunkt bestred danske Ellen Margrethe Løj oven i købet jobbet som særlig udsending – dvs. chef for FN-missionen.I de sidste år har UNMIL været under afvikling. Det er mere end 12 år siden borgerkrigen sluttede, og efterhånden er genopbygning, forsoning og stabilisering så fremskreden, at behovet for FNs mission er svindende. Tilstedeværelsen af danske oberst Peer Sander Rouff og kollegaer under det seneste års bekæmpelse af ebola var dog til stor gavn, ifølge den danske ambassadør i Ghana, Tove Degnbol. Repræsentationen i Ghana dækker også nabolandet Liberia.

- Chef O funktionen er i øvrigt en nøglefunktion, uanset hvilken fase en mission befinder sig i. Jobbet er anderledes i en mission, der er under en accelereret "nedbygning", idet mange opgaver løses i samarbejde med missionens andre komponenter, fortæller Peer Sander Rouff.

Obersten overtager I februar stillingen som stabschef ved Danske Division.


Chefen for 2.Brigade, brigadegeneral Jens Garly har også bestridt jobbet som  Chief Operations Officer UNMIL. Her ved en parade hos den Nigerianske bataljon under generalløjtnant Bjørn Bisserups besøg i 2013.