[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Udover den ufærdige rapport offentliggøres også den statusrapportering, der blev afgivet ved indstilling af undersøgelsen. Dokumenterne er tidligere udleveret til flere medier.

Baggrunden for den ufærdige rapport var wikileaks.org´s offentliggørelse af en stor mængde lækkede dokumenter vedrørende den allierede indsats i Irak i oktober 2010. På den baggrund iværksatte Forsvarskommandoen på eget initiativ en undersøgelse af de fremkomne oplysninger. Formålet var at sikre en grundig og specifik klarlæggelse af følgende:

• Antallet af irakere, som danske enheder har tilbageholdt, og hvorledes de tilbageholdte efterfølgende er håndteret og behandlet.
• Hvorvidt der fra dansk side blev handlet behørigt på observation af eller tilgang af information om overgreb fra danske enheders, koalitionsstyrkers eller fra irakiske myndigheders side.
• Hvorvidt der blev truffet tilstrækkelige foranstaltninger til beskyttelse af den danske bataljons lokalansatte irakere.

Undersøgelsen blev indstillet i december 2011. I forlængelse heraf gjorde den daværende Forsvarskommando status for arbejdet og afrapporterede til den daværende Forsvarschef, som orienterede den daværende forsvarsminister ved brev den 16. december 2011.

Dokumenterne kan læses her:

• Task Forcens afrapportering om ”foreløbige konstateringer” til Forsvarschefen.
• Forsvarschefens brev til Forsvarsministeren vedrørende status ved undersøgelsens indstilling.
• Arbejdsudkast til rapporten.

Bemærk at oplysningerne i arbejdsudkast til rapporten ikke er udtryk for endelige og konsoliderede resultater.